rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.

Cel ogólny kształcenia 

Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową, wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk.

Prowadzący

Eksperci z zakresu prawa oświatowego oraz doświadczeni edukatorzy w zakresie oświaty.

Treści

Forma szkolenia: spotkania seminaryjno-warsztatowe, jeden raz w miesiącu w wymiarze 5 godz. dydaktycznych.

Propozycje tematyczne spotkań:
• Rozwój osobisty i zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej
• Prawo oświatowe w praktyce szkolnej
• Rozwój organizacyjny szkoły/placówki oświatowej
• Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/ placówki oświatowej
• Finanse w szkole/placówce oświatowej
• Współpraca z rodzicami i środowiskiem szkoły

Treści spotkań będą na bieżąco modyfikowane i uzupełniane w zależności od potrzeb i sugestii uczestników.

Korzyści

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym, uzyskać pomoc w zakresie tworzenia prawa wewnątrzszkolnego, dokumentacji dotyczącej nadzoru pedagogicznego, monitorowania pracy szkoły. Ponadto będą mogli wymienić doświadczenia w zakresach swoich potrzeb i oczekiwań wynikających z pełnionych funkcji. Do dyspozycji uczestników będzie platforma e-learningowa z przygotowanymi przez prowadzących materiałami pomocniczymi i informacyjnymi.

Cena: 500 zł

Czas trwania: 35 godz. (w tym 5 godz. on-line)

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: