rozwiń wszystkie

Adresat

Osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.

Cel ogólny kształcenia

Celem kursu jest poznanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Prowadzący zajęcia

 prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik

Korzyści udziału w kursie

Uczestnicy kursu:

  • poznają neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
  • zdobędą wiedzę dotyczącą powstawania nowych połączeń w mózgu, a także reorganizacji, adaptacji i zmienności tkanki nerwowej, w kontekście uczenia się mózgu
  • poznają etapy rozwoju mózgu w pierwszych latach życia i wpływ procesu kształtowania umysłu na dalsze życie człowieka

Program

Moduł I: Podstawy Neuropedagogiki - neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci

Moduł II: Podstawy Neuropedagogiki - neuroplastyczność

Moduł III: Podstawy Neuropedagogiki - rozwój mózgu w pierwszych latach życia wnioski płynące z neuropsychologii

 

Cena: 400 zł

Czas trwania: 20 godz.

Harmonogram:
2020-09-19 - 9:00-15:30
2020-09-20 - 9:00-15:30
2020-10-04 - 9:00-15:30

Edycja 1 trwająca 2020-09-19 - 2020-10-04

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: