fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz pracowników  placówek oświatowych.

Uzyskiwane kwalifikacje

Możliwość przystąpienia do egzaminu The European Language Certificates – telc na poziomie B2, którego posiadanie wraz z przygotowaniem pedagogicznym i odpowiednim wykształceniem (zgodnie z paragrafem 12 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - Dz.U. 2020 poz. 1289) uprawnia do nauczania na wybranych etapach edukacji.

Prowadzący zajęcia

Pracownicy naukowi, nauczyciele różnych etapów edukacyjnych, lektorzy i praktycy.

Program

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, podniesieniem poziomu znajomości języka oraz przystąpieniem do egzaminu telc.

Program obejmuje:

  • Metodykę nauczania języka angielskiego
  • Gramatykę języka angielskiego
  • Konwersatoria
  • Wiedzę o krajach obszaru anglojęzycznego
  • Przygotowanie merytoryczne do zdania egzaminu telc

a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji, w dziedzinach objętych programem kursu.

Regulamin

Cena: 2000 zł

Czas trwania: 90 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 20

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Cena kursu nie obejmuje egzaminu telc

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

506 771 026

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: