rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

 Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka angielskiego:
 1. Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C,
 2. International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt - 7,0 pkt,
 3. Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:
 • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym min. 87 pkt,
 • wersja CBT (komputerowa) - min. 213 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej
 • TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE,
 • wersja PBT (tradycyjna) - min. 550 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE

daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, native speakerzy, twórcy słynnego programu dla dzieci, a także dyrektorzy i nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy oraz nowoczesnej technologii.

Program

Program obejmuje następujące moduły:

 • psychologiczno-pedagogiczny
 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • wiadomości o krajach danego obszaru językowego (z dziedziny historii, geografii, kultury i literatury)
 • gramatyka pedagogiczna

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

 Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 1590 zł

Czas trwania: 280 godz. dydaktycznych

Edycja 9 przyszła 2018-09-29 - 2019-03-30

Kontakt

Sylwia Baca

sylwia.baca@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

"Sprawnie, konkretnie i rzeczowo przeprowadzony kurs!"
"Uważam, że zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy sposób, nauczyciele byli bardzo dobrze przygotowani i w bardzo ciekawy sposób zachęcali do pogłębiania wiedzy"
"Zajęcia były wspaniałe!"
"Zajęcia bardzo przydatne. Prowadzący zajęcia są zaangażowani, kompetentni i przyjaźni!"
"Bardzo dobry dobór kadry – ciekawi i bardzo kompetentni ludzie!"
"Byłem zaskoczony pozytywnie wysokim poziomem zajęć i całym programem kursu"
"Profesjonalni trenerzy!"
"Kurs zorganizowany bardzo dobrze, wspaniali metodycy, dobry kontakt z organizatorami"

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: