rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie minimum C1.

Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka angielskiego:
 1. Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C
 2. International English Language Testing System (IELTS) z wynikiem 6,5 pkt - 7,0 pkt
 3. Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:
 • wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym min. 87 pkt
 • wersja CBT (komputerowa) - min. 213 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej
 • TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE
 • wersja PBT (tradycyjna) - min. 550 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE

daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, native speakerzy, twórcy słynnego programu dla dzieci, a także dyrektorzy i nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy oraz nowoczesnej technologii.

Program

Program obejmuje następujące moduły:

 • psychologiczno-pedagogiczny
 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • wiadomości o krajach danego obszaru językowego (z dziedziny historii, geografii, kultury i literatury)
 • gramatyka pedagogiczna

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

 Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 2000 zł

Czas trwania: 280 godz. dydaktycznych

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podane na stronie terminy mogą ulec zmianie.

Edycja 11 trwająca 2020-02-29 - 2020-07-27

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Profesjonalni trenerzy
Kurs zorganizowany bardzo dobrze, wspaniali metodycy, dobry kontakt z organizatorami!
Bardzo dobrze zorganizowany kurs, na wysokim poziomie. Polecam!
Sprawnie, konkretnie i rzeczowo przeprowadzony kurs!
Uważam, że zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawy sposób, nauczyciele byli bardzo dobrze przygotowani i w bardzo ciekawy sposób zachęcali do pogłębiania wiedzy
Zajęcia były wspaniałe!
Zajęcia bardzo przydatne. Prowadzący zajęcia są zaangażowani, kompetentni i przyjaźni!
Bardzo dobry dobór kadry – ciekawi i bardzo kompetentni ludzie!
Byłem zaskoczony pozytywnie wysokim poziomem zajęć i całym programem kursu
Profesjonalni trenerzy!
Kurs zorganizowany bardzo dobrze, wspaniali metodycy, dobry kontakt z organizatorami

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: