fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Wszyscy chętni do uzyskania powszechnie uznawanego (w tym przez MEiN) certyfikatu językowego TELC potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języków obcych.

Egzaminatorzy

Certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich.

Czym jest TELC

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania. Obecnie obejmują 10 języków.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

Korzyści

  • Uznawalność – certyfikat telc jest powszechnie uznawany. Jego zdanie daje możliwość podjęcia pracy, m.in. w zawodzie nauczyciela
  • Zwolnienie z lektoratu - certyfikat telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach
  • Erasmus - dzięki posiadaniu certyfikatu telc możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programów typu Erasmus
  • Służba cywilna - egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z czterech modułów:

  1. Czytanie – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
  3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu
  4. Mówienie – część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Szczegółowy harmonogram egzaminów przesyłany jest indywidualnie, po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

Bezpłatny test poziomujący

Przekonaj się o swoim poziomie zaawansowania z języka angielskiego. Zrób bezpłatny test poziomujący na naszej platformie Moodle (link tutaj) i wybierz właściwy kurs.

  • Jeśli nie posiadasz konta, podaj nazwę użytkownika: test-telc-2021 oraz hasło: Test-TELC-2021
  • Jeśli posiadasz już konto zaloguj się i podaj klucz do kursu: Test-TELC-2021

Cena: 690 zł

Ilość miejsc: 15

40 zł zniżki dla absolwentów i aktualnych słuchaczy KIRE

Edycja najbliższa 2023-06-17 - 2023-06-17

Kontakt


telc@kire.pl

695 928 305

Skontaktuj się z nami: