fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Wszyscy chętni do uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu językowego TELC.

Egzaminatorzy

Certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich.

Czym jest TELC

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania (od A1 do C2) ustandaryzowane, spójne i przygotowane zgodnie z uznawaną przez instytucje unijne skalą CEFR (Common European Framework), czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

DLA NAUCZYCIELI

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 1289):

język angielski:

1. Podstawowa znajomość języka:

i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2;

2. Zaawansowana znajomość języka:

j) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C1;

3. Biegła znajomość języka:

i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C2;

Korzyści

  • Uznawalność – certyfikat telc jest powszechnie uznawany. Jego zdanie daje możliwość podjęcia pracy, m.in. w zawodzie nauczyciela
  • Zwolnienie z lektoratu - certyfikat telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach
  • Erasmus - dzięki posiadaniu certyfikatu telc możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programów typu Erasmus
  • Służba cywilna - egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z czterech modułów:

  1. Czytanie – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
  3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu
  4. Mówienie – część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Egzamin Ustny i Egzamin Pisemny muszą się odbyć w odstępie 14 dni.

Szczegółowy harmonogram egzaminów przesyłany jest indywidualnie, po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

Bezpłatny test poziomujący

Przekonaj się o swoim poziomie zaawansowania z języka angielskiego. Zrób bezpłatny test poziomujący na naszej platformie Moodle (link tutaj) i wybierz właściwy kurs.

  • Jeśli nie posiadasz konta, podaj nazwę użytkownika: test-telc-2021 oraz hasło: Test-TELC-2021
  • Jeśli posiadasz już konto zaloguj się i podaj klucz do kursu: Test-TELC-2021

Cena: 690 zł

Ilość miejsc: 15

40 zł zniżki dla absolwentów i aktualnych słuchaczy KIRE

Kontakt


telc@kire.pl

695 928 305

Skontaktuj się z nami: