fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Wszyscy chętni do uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu językowego TELC.

Egzaminatorzy

Certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich.

Czym jest TELC

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania. Obecnie obejmują 10 języków.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

Korzyści

  • Uznawalność – certyfikat telc jest powszechnie uznawany. Jego zdanie daje możliwość podjęcia pracy, m.in. w zawodzie nauczyciela
  • Zwolnienie z lektoratu - certyfikat telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach
  • Erasmus - dzięki posiadaniu certyfikatu telc możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programów typu Erasmus
  • Służba cywilna - egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z czterech modułów:

  1. Czytanie – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
  3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu
  4. Mówienie – część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Egzamin Ustny i Egzamin Pisemny muszą się odbyć w odstępie 14 dni.

Szczegółowy harmonogram egzaminów przesyłany jest indywidualnie, po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

 

Cena: 420 zł

Ilość miejsc: 15

30 zł zniżki dla absolwentów i aktualnych słuchaczy KIRE

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

506 771 026

Skontaktuj się z nami: