rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych, uzupełniających przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka hiszpańskiego. Nauczyciele Ci legitymują się zatem właściwym dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym (iberystyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka hiszpańskiego bez przygotowania pedagogicznego, albo dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) lub dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego w stopniu zaawansowanym (na poziomie co najmniej C1 - Diploma de Español como Lengua Extranjera) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju hiszpańskojęzycznym.

Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka hiszpańskiego:
  • Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel C1), Instituto Cervantes

daje uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

 

Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka hiszpańskiego, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Program

Program obejmuje następujące moduły:

  • psychopedagogika
  • dydaktyka języka hiszpańskiego
  • wiedza o kulturze i historii krajów obszaru języka hiszpańskiego (Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej)

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 1750 zł

Czas trwania: 270 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 15

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja 5 przyszła 2019-09-21 - 2020-03-28

Kontakt

Sylwia Baca

sylwia.baca@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Zaangażowanie wykładowców i profesjonalizm!
Z zajęć jestem bardzo zadowolona!
Kurs bardzo dobrze przygotowany, zarówno metodycznie, jak i merytorycznie

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: