rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, uczących w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, uzupełniających przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka hiszpańskiego. Nauczyciele Ci legitymują się zatem właściwym dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym (iberystyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka hiszpańskiego bez przygotowania pedagogicznego lub dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) lub dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka hiszpańskiego na poziomie minimum C1 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) lub którzy ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju hiszpańskojęzycznym.

Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka hiszpańskiego:
  • Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel C1), Instituto Cervantes

daje uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

 

Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka hiszpańskiego, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Program

Program obejmuje następujące moduły:

  • psychopedagogika
  • dydaktyka języka hiszpańskiego
  • wiedza o kulturze i historii krajów obszaru języka hiszpańskiego (Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej)

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 1750 zł

Czas trwania: 270 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 15

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja 5 trwająca 2020-01-25 - 2020-06-27

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Świetny kurs - godny polecenia!
Zaangażowanie wykładowców i profesjonalizm!
Z zajęć jestem bardzo zadowolona!
Kurs bardzo dobrze przygotowany, zarówno metodycznie, jak i merytorycznie

Informacje o płatnościach

  • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko 
  • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: