rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, uczących w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, uzupełniających przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka francuskiego. Nauczyciele Ci legitymują się zatem właściwym dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym (romanistyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka francuskiego bez przygotowania pedagogicznego, albo dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) lub dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i certyfikatem potwierdzającym znajomość języka francuskiego w stopniu zaawansowanym (na poziomie co najmniej C1) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju francuskojęzycznym.

Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka francuskiego:
 • Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Centre International d'Etudes Pedagogigues
 • Certificat d'acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sèvres - Francja
 • Diplôme Supérieur d'Etudes en Langue Françaises (DS), Alliance Française
 • Diplôme Supérieur d'Etudes en Langue Françaises Modernes (DS) (C1), Alliance Française

daje uprawnienia do nauczania języka francuskiego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

 

Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka francuskiego, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Program

Program obejmuje:

 • komponent psychologiczno-pedagogiczny
 • komponent obejmujący metodykę nauczania języka francuskiego
 • komponent obejmujący wiadomości o krajach danego obszaru językowego (z dziedziny historii, geografii, kultury i literatury)
 • komponent obejmujący gramatykę pedagogiczną

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 1750 zł

Czas trwania: 280 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 15

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja 1 przyszła 2019-09-21 - 2020-03-28

Kontakt

Sylwia Baca

sylwia.baca@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: