rozwiń wszystkie

Adresat

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli, uczących w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, uzupełniających przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka francuskiego. Nauczyciele Ci legitymują się zatem właściwym dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym (romanistyka) lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka francuskiego bez przygotowania pedagogicznego lub dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności) lub dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka francuskiego na poziomie minimum C1 lub którzy ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju francuskojęzycznym.

Uzyskiwane kwalifikacje

Wraz z certyfikatem znajomości języka francuskiego:
 • Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Centre International d'Etudes Pedagogigues
 • Certificat d'acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sèvres - Francja
 • Diplôme Supérieur d'Etudes en Langue Françaises (DS), Alliance Française
 • Diplôme Supérieur d'Etudes en Langue Françaises Modernes (DS) (C1), Alliance Française

daje uprawnienia do nauczania języka francuskiego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

 

Prowadzący zajęcia

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania języka francuskiego, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych. Zapewniają oni oprócz podstaw teoretycznych bardzo dobre praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie.

Program

Program obejmuje następujące moduły:

 • psychologiczno-pedagogiczny
 • metodyka nauczania języka francuskiego
 • wiadomości o krajach danego obszaru językowego (z dziedziny historii, geografii, kultury i literatury)
 • gramatyka pedagogiczna

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

Coaching

Po zakończeniu kursu zapewniamy pomoc w zakresie rozwoju kompetencji w dziedzinach objętych programem kursu.

Cena: 2000 zł

Czas trwania: 280 godz. dydaktycznych

Ilość miejsc: 15

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja 1 trwająca 2020-01-25 - 2020-06-27

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: