fbpx

Dla rozpoczynających przygodę z ECDL

Ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z komputerem powinni przystąpić do egzaminu e-Citizen. Pozwala to i osobie zainteresowanej i organizatorowi szkolenia na wyznaczenie konkretnego celu – opanowania podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem, pocztą elektroniczną oraz przeglądarką internetową i dostępnymi witrynami.

Certyfikat e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Czym jest i do kogo skierowany jest program e-Citizen?

  • jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla osób z bazową wiedzą z zakresu komputerów i mechanizmów Internetu.
  • jest skierowany do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Przed przystąpieniem do tego programu pożądana jest jednak umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą.
  • może być także skierowany do młodzieży, pokazując jak dobrze wykorzystywać Internet podczas nauki szkolnej i przygotowywaniu się do lekcji.
  • to doskonała propozycja dla osób obawiających się komputera, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez wcześniejszej wiedzy informatycznej.
  • pozwala zapoznać się z obsługą komputera na poziomie pozwalającym na przechowywanie i odnajdowanie informacji i nawiązanie połączenia z Internetem.
  • został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może być użyty do wielu zastosowań.

Więcej informacji (szczegóły modułu, sylabus oraz literatura wspomagająca) a stronach: http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-3/