fbpx

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), help desk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.

Korzyści dla pracodawcy:

  • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
  • wzrost wydajności i jakości pracy,
  • redukcja kosztów,
  • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT

e-Citizen (e-Obywatel)

Certyfikat dla osób rozpoczynających przygodę z komputerami. Szczegóły na osobnej podstronie (tutaj). Kliknij (tutaj), aby przejść do oferty i zapisać sie na ten kurs.

ECDL Base

Jest to podstawowy certyfikat umiejętnosci komputerowych obejmujący podstawy pracy z komputerem, w sieci, przetwarzani tekstów i arkusz kalkulacyjny. Szczegóły na osobnej podstronie (tutaj). Kliknij (tutaj), aby przejść do oferty i zapisać sie na ten kurs.

ECDL Standard

Certyfikat dla osób, które posiadły rozszerzone umiejętności komputerowe. Szczegóły na osobnej podstronie (tutaj). Kliknij (tutaj), aby przejść do oferty i zapisać sie na ten kurs.

ECDL Profile

Certyfikat dla osób, które same chcą wybrać jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje certyfikować. Szczegóły na osobnej podstronie (tutaj). Kliknij (tutaj), aby przejść do oferty i zapisać sie na ten kurs.