Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, osoby zainteresowane tematyką.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy poznają podstawowe wiadomości z zakresu teorii pamięci i jej funkcjonowania, zdobędą umiejętności posługiwania się wybranymi mnemotechnikami, uzyskają możliwość poprawienia jakości pracy z uczniami poprzez uczenie twórczych sposobów zapamiętywania.

Treści

  • Pamięć, jej działanie i powiązanie z budową mózgu, sposoby zapamiętywania
  • Czynniki wpływające na pamięć i koncentrację
  • Co, kiedy i w jaki sposób zapamiętać, aby nie zapominać – mnemotechniki przydatne w nauce szkolnej i życiu prywatnym (Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania, Rzymski Pokój)
  • Myślenie wizualne, jako mnemotechnika – krótkie wprowadzenie do map myśli i innych form notatek graficznych
  • Ćwiczenia pomagające usprawnić naszą pamięć
  • Zastosowanie mnemotechniki w edukacji

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

 

Prowadzący

mgr Joanna Lasoń – pedagog, socjoterapeutka, trenerka twórczego myślenia i szybkiego czytania, terapeutka kinezjologii edukacyjnej, terapeuta EEG – biofeedback, ambasadorka The Butterfly Universe Project w Polsce. Pasjonatka zagadnień związanych z pracą mózgu i zwiększaniem efektywności uczenia się. Od wielu lat prowadzi różnego rodzaju stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym dla nauczycieli z zakresu neurodydaktyki. Warsztaty rozwijające możliwości mózgu, pamięci, w tym mnemotechniki, przyspieszające tempo czytania, kreatywnego rozwiązywania problemów, poprawiające jakość uczenia się. Realizowała szkolenia dla młodzieży i dorosłych w ramach programów i projektów m.in. „Dołącz do najlepszych” , Letnia Szkoła Młodych Talentów, Diament, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Forma

Wykład interaktywny wprowadzający w tematykę szkolenia, warsztaty metodami aktywnymi,ćwiczenia indywidualne, grupowe, trening pamięci.

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

  • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników