Opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich

5 godz. dydaktycznych (4 z ekspertem + 1 z materiałami)

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek dydaktycznych, nauczyciele, osoby zainteresowane tematem

Korzyści z udziału w szkoleniu

Dzięki szkoleniu uczestnik dowie się w szczególności:

 • jakie nowe obowiązki przydzielono szkole w zakresie ochrony małoletnich?
 • gdzie poszukiwać lub w jakiej formie pozyskiwać informację o pracownikach/osobach pracujących z dziećmi?
 • jakie obowiązki spoczywają na pracownikach szkoły w związku ze Standardami?
 • co składa się na Standardy Ochrony Małoletnich?
 • kto powinien/może uczestniczyć w opracowaniu i wdrożeniu Standardów?
 • jakie są terminy wdrożenia Standardów?
 • kto i od kiedy może kontrolować szkoły i jakie są sankcje za niewprowadzenie Standardów?

 

Treści

 • Obowiązki i zadania dla szkół wynikają z nowelizacji stawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu  zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym-szczególne środki ochrony małoletnich, w tym w szczególności:
 1. Standardy Ochrony Małoletnich (dalej: Standardy)  – czym powinny być w szkole, specyfika ich stosowania,
 2. Obowiązki dotyczące pozyskanie informacji o osobie przed nawiązaniem z nią stosunku pracy lub powierzeniem obowiązków (bezpieczna rekrutacja i weryfikacja personelu),
 3. Raportowanie –koordynator
 • Idea ochrony małoletnich – w jakim celu wprowadza się i co powinny zawierać Standardy?
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie tworzenia i wdrażania Standardów
 • Treści Standardów, obszary uregulowań – w szczególności:
 1. Zdefiniowanie podstawowych pojęć/terminów,
 2. kodeks bezpiecznych relacji: personel-małoletni (dziecko),
 3. współpraca z organami…,
 4. kodeks bezpiecznych relacji: małoletni-małoletni, reakcja na zdarzenia,
 5. sytuacja małoletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. procedura interwencji i osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń,
 7. składanie zawiadomień o przestępstwie/podejrzeniu popełnienia przestępstwa…
 8. edukowanie zakresie problematyki objętej Standardami;
 9. formy dokumentowania działań-wzory dokumentów
 10. planowanie wsparcia dla pokrzywdzonego małoletniego, w tym praca z małoletnim i rodziną,
 11. ewaluacja Standardów,
 12. sposoby informowania/powiadamiania o Standardach.
 • Propozycje przykładowych zapisów – analiza treści, wymiana spostrzeżeń.
 • Jaki jest czas na opracowanie i wdrożenie Standardów?
 • Kontrola obowiązków i konsekwencje ich niewykonania. Organy kontrolne.

Prowadzący

mgr Kazimierz Sroka

Zaświadczenia

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Forma

Szkolenie online

Sposoby płatności

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko, nazwa szkolenia

Istnieje możliwość zgłoszenia prośby o fakturę. W tej sprawie prosimy o maila z danymi do faktury na adres szkolenia@kire.pl

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

https://old.kire.pl/images/logo_pifs.jpg

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Szkolenia - Opracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich

Zajęcia online


199 zł
16:00-19:00

Opinie uczestników