Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji (pakiet zaawansowany)

35 godz. dydaktycznych

Kurs coachingu – cel

Poznanie czym jest coaching i co stanowi jego istotę na tle innych metod wsparcia i rozwoju, jakie są najważniejsze rodzaje i odmiany coachingu oraz jakimi kompetencjami powinien dysponować coach. Zdobycie wiedzy czym są modele GROW, STORM, CLEAR oraz cykl Kolba i jak prowadzić coaching przy ich użyciu. Zdobycie umiejętności aktywnego słuchania i „coachingowego sposobu komunikowania się”, prowadzenia coachingu z wykorzystaniem wybranego modelu komunikowania się lub ich kombinacji, stosowania wybranych technik używanych w coachingu, m.in. „pytań skalujących”, „analizy pola sił”, „technik wizualizacyjnych”.

Absolwenci

Kurs coachingu adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych coachingiem oraz do osób chcących pracować w charakterze coacha.

Pakiet zaawansowany

Obejmuje pakiet podstawowy oraz zakłada:

  • odbycie dwóch 60-minutowych konsultacji z profesjonalnym coachem
  • napisanie pracy na temat zastosowania metody coachingowej w codziennej praktyce zawodowej
  • przeprowadzenie sesji coachingowej i nagranie (audio/video) lub sporządzenie notatki z jej przebiegu.

Po zaliczeniu szkolenia w ramach pakietu zaawansowanego uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu coachingu kursu na poziomie zaawansowanym.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej KIRE (przejdź do kursu), do której uczestnik otrzyma dostęp po zakończeniu procesu rekrutacji, czyli:

  • wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
  • opłaceniu kursu

Uczestnik sam decyduje o terminie i ilości realizowanego materiału. Ukończenie wybranego pakietu jest równoznaczne z opanowanie materiału z tego zakresu, wykonaniem ćwiczeń i testów wchodzących w jego skład.

Regulamin

Regulamin formy doskonalenia organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji (pakiet zaawansowany)

Zajęcia online


900 zł

Opinie uczestników