fbpx

>> Jak często odbywają się zjazdy i w jakich godzinach?

Zjazdy odbywają się z reguły co dwa tygodnie w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do najpóźniej 16:30 (niedziele do 14:00-15:00).

>> Jaka jest lokalizacja zajęć?

Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2, natomiast zajęcia w trybie zdalnym na platformie Zoom.

>> Do kiedy należy złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć bezpośrednio do biura KIRE osobiście lub pocztą najpóźniej do miesiąca od terminu uruchomienia kierunku.

>> Gdzie znajdę numer konta do wpłat?

Numer konta znajduje się na stronie kire.pl w zakładce KONTAKT oraz w karcie informacyjnej przesłanej przez Opiekuna grupy.

>> Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzonej inauguracji najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych.

>> Czy podana cena studiów na stronie kire.pl jest za całość, czy za semestr?

Podana cena studiów na stronie kire.pl jest całkowitą kwotą wraz z opłatą rekrutacyjną. Płatności można dokonać w formie jednorazowej, semestralnej lub miesięcznej. Szczegóły płatności wraz z terminami będą podane w karcie informacyjnej po uruchomieniu kierunku.

>> Czy mogę skorzystać ze zniżki jeżeli jestem absolwentem KIRE?

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest uzupełnienie pola w formularzu uzupełniającym o ukończonych kierunkach studiów podyplomowych/kursach kwalifikacyjnych do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów. Absolwentowi 1 kierunku przysługuje zniżka 200 zł, 2 kierunków zniżka 300 zł, 3 i więcej kierunków zniżka 400 zł.

>> Korzystam z dofinansowania, potrzebuję fakturę i zaświadczenie. Jak mogę je uzyskać?

Prośbę o fakturę za wpłatę i/lub zaświadczenie należy zgłosić do biura KIRE mailowo. Warunkiem otrzymania faktury/zaświadczenia jest przesłanie dokładnych danych zawartych w obowiązkowym formularzu uzupełniającym po uruchomieniu kierunku.

>> Czy mogę uzyskać skierowanie na praktykę?

Tak, wystawiamy skierowania. Prośbę o skierowanie należy zgłosić mailowo bezpośrednio do Opiekuna grupy.

>> Czy mogę mieć zaliczone praktyki na podstawie zatrudnienia?

W kwestii praktyk należy kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem merytorycznym danego kierunku studiów. Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia możliwe jest po wyrażeniu zgody przez uczelnię i złożeniu stosownych dokumentów najpóźniej do końca I semestru.

>> Czy mogę mieć przepisane oceny z innych studiów?

O przepisywaniu ocen ostatecznie decyduje wykładowca prowadzący dany przedmiot w porozumieniu z kierownikiem merytorycznym kierunku, to do nich należy wnioskować o zaliczenie modułów z innych ukończonych studiów.

>> Co mam zrobić jeśli z przyczyn losowych zajęcia zostały opuszczone?

O nieobecności na zajęciach należy poinformować kierownika merytorycznego studiów oraz zgłosić się do wykładowcy z prośbą o możliwość wyznaczenia formy zaliczenia absencji. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć.

Uwaga! Maksymalnie do 3 miesięcy od zakończenia studiów należy spełnić wszystkie wymagania objęte programem. Osoby, które nie ukończą studiów lub zdecydują się przerwać naukę w trakcie ich trwania zobowiązani będą rozpocząć studia z nową edycją.