fbpx

point zniżka Studia podyplomowe - inauguracja wrzesień 2023

point zniżka UWAGA - Na terenie całej Polski organizujemy studia podyplomowe dla zainteresowanych (grupy ponad 15 osób) we wskazanych salach wykładowych. Cena ustalana indywidualnie.

rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe, kwalifikacje z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomości języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii oraz o kulturze krajów anglojęzycznych.

 

Absolwenci

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - program

1. Dydaktyka przedmiotowa:

 • dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 • warsztaty metodyczne (muzyka, gry i zabawy w kształceniu językowym dzieci, CLIL)
 • prawo oświatowe
 • warsztaty komunikacji
 • nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
 • emisja i higiena głosu
 • wstęp do nauki o języku
 • wybrane zagadnienia pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka

2. Praktyczna nauka języka angielskiego (zajęcia przygotowujące do egzaminu certyfikującego poświadczającego biegłość języka angielskiego, np. TELC):

 • fonetyka praktyczna
 • czytanie i słuchanie
 • gramatyka praktyczna
 • pisanie
 • konwersacje

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych
 • wybrane zagadnienia z anglojęzycznej literatury dziecięcej

4. Praktyka pedagogiczno-metodyczna w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

UWAGA: program studiów obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Słuchacze tego kierunku mogą skorzystać z oferty egzaminów TELC organizowanych przez KIRE i otrzymać zniżkę.

Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ (sprawdź swój poziom tutaj - PDF).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Dlaczego warto?

 • W ramach studiów uczestnicy odbywają kurs przygotowujący do zdania egzaminu na poziomie B2
 • Zindywidualizowany tok nauczania, treści dobrane do poziomu znajomości języka angielskiego uczestników
 • Nowatorskie podejście do nauki gramatyki języka angielskiego dla dzieci
 • Tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych, np. podręcznika do pracy w przedszkolu, gier edukacyjnych, scenariuszy zabaw aktywizujących i wspomagających zapamiętywanie
 • Zapoznanie z aplikacjami mobilnymi wspierającymi naukę języka angielskiego
 • Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów z przeprowadzonych zajęć
 • Udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach dot. nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego
 • Wybrane zajęcia prowadzone są w Mobilnej Pracowni Komputerowej Certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

info icon

Przejdź do działu TELC
i dowiedz się więcej egzaminach certyfikujących


Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Mózg dziecka ma ogromny potencjał, nic więc dziwnego, że tak wielu rodziców przykłada wagę do nauczania języka angielskiego pociech od najmłodszych lat. Odpowiedni nauczyciel powinien przekazywać wiedzę dostosowaną do rozwoju biologicznego kilkulatka w ciekawy sposób, np. podczas zabawy. Do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego oprócz pasji potrzebne są także określone kwalifikacje, czyli studia podyplomowe przeprowadzone przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.

Kształcenie językowe dzieci

Uczniowie w wieku przedszkolnym są szczególnie wrażliwe na sposób komunikacji, zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim. Odpowiedni nauczyciel wspiera ciekawość kilkulatka oraz rozbudza jego świadomość językową, co z czasem przekształca się w pozytywną motywację do nauki języków obcych. Zajęcia językowe, które pozwolą dziecku osłuchać się z językiem angielskim, mogą więc sprawić, że w przyszłości systematyczna nauka przyjdzie mu o wiele łatwiej.

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej – język angielski

W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczyciele korzystają często z zabaw muzycznych – piosenki śpiewane w języku angielskim są łatwo przyswajane przez dzieci. Metody nauczania języka angielskiego to również odgrywanie prostych dialogów czy wydawanie poleceń. Pedagodzy, którzy chcą z nami rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe poznają znacznie więcej praktycznych wskazówek na efektywne kształcenie językowe dzieci. Ponadto dzięki naszym doświadczonym wykładowcom zdobędziecie certyfikat znajomości angielskiego na poziomie B2.

Cena: 3800 zł

Czas trwania: 3 semestry - 440 godzin. - 60 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-03-25

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Edycja 16 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3600 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Wspaniałe zajęcia z p. Liszką, p. Przybyło i p. Chrzan. Pan Marek Liszka - znakomity nauczyciel, pedagog, wspaniałe podejście do studentów, bardzo dobry całokształt, REWELACYJNY NAUCZYCIEL! Pani Maria Przybyło - również wspaniały dydaktyk i metodyk!
Prowadzący są bardzo dobrze wyszkoleni merytorycznie i praktycznie
Wielkie podziękowanie dla Pana Marka za motywacje i zaangażowanie
Pani Anna Przybyło i Pan Marek Liszka - wspaniali wykładowcy, pełni pasji i zaangażowania. Zawsze przygotowani i chętni do pomocy, dziękuję!
Bardzo ciekawe zajęcia, wiele praktycznych wskazówek
Bardzo zaangażowani prowadzący
Jestem w stanie teraz realizować j. angielski jako część podstawy programowej

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub miesięczne (10 x 360 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • JANG - ed. 16

Skontaktuj się z nami:

Studia podyplomowe w Krakowie – stacjonarnie, online, hybrydowo

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to Instytucja Oświatowa, której celem jest zapewnienie kompleksowej oferty doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół we wszystkich możliwych zakresach i kierunkach. Chcemy być platformą, dzięki której nasi słuchacze znajdą różnorodne formy edukacji odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Właśnie dlatego nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie rekrutacji i edukacji na studiach podyplomowych dla nauczycieli w Krakowie

Oferujemy studia podyplomowe w trybie hybrydowym, stacjonarnym i online. Zajęcia stacjonarne na studiach realizujemy w centrum Krakowa, w magicznym otoczeniu Kazimierza oraz w okolicach przesiąkniętego atmosferą studiowania Miasteczka Studenckiego. Wybrane warsztaty i zajęcia praktyczne realizowane są w tygodniu w specjalistycznych placówkach i ośrodkach. Kształcimy także na odległość (online), wykorzystując platformy MsTeams, Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle.

Praca po studiach podyplomowych i zdobyte kwalifikacje zawodowe

Każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe i wiążąca swoją przyszłość z oświatą i branżą edukacyjną, znajdzie w KIRE propozycje kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie gwarantuje zdobycie kwalifikacji zawodowych, m.in. do nauczania nowego przedmiotu, do startowania w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, wychowawcy czy doradcy zawodowego.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez uczelnię partnerską zgodne z § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie trwa!

Aktualnie prowadzimy rekrutację na ponad 20 kierunków studiów podyplomowych gwarantujących poszerzenie kwalifikacji w różnych obszarach. 

Jakie kwalifikacje zdobędziesz korzystając z oferty studiów podyplomowych w KIRE?

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – kwalifikacje bibliotekarza we wszystkich typach bibliotek i w innych instytucjach związanych z książką.
 •  Doradztwo zawodowe i personalne – kwalifikacje doradcy zawodowego – specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 • i placówkach.
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego – kwalifikacje lektora języka polskiego w kraju i za granicą.
 • Chemia –  kwalifikacje do nauczania przedmiotu chemia.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie
 • Etyka – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z etyki
 • Fizyka – kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyka.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • w klasach I-II
 • Informatyka – kwalifikacje do nauczania przedmiotu informatyka
 • Integracja sensoryczna – kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – kwalifikacje do nauczania angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (po zdaniu TELC)
 • Logopedia – kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy
 • Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  –  kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu
 • Pedagogika specjalna – Resocjalizacja z socjoterapią – kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Pedagogika szkolna – kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego
 • Surdopedagogika – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą
 • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii – kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią
 • Tyflopedagogika – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwalifikacje do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne i prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie trwa przez cały rok. Informacje o terminach znajdują się na stronach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych. O pierwszych zajęciach osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, zostaną powiadomione drogą mailową.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe dla nauczycieli w KIRE?

Mając jasno określoną wizję doskonalenia nauczycieli postawiliśmy przed sobą konkretne cele: 

 • kształcić praktycznie, aby każdy nauczyciel mógł wykorzystać zdobytą podczas studiów podyplomowych wiedzę w swojej codziennej pracy nauczycielskiej
 • umożliwić słuchaczom kontakt z ekspertami, którzy chętnie dzielą się swoim długoletnim doświadczeniem oraz pomagają w rozwiązywaniu zgłaszanych przez uczestników problemów
 • stworzyć przestrzeń spotkań ludzi z pasją, gdzie każdy będzie mógł odkryć i rozwinąć własny potencjał osobisty i zawodowy.

Ponadto, realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi kierunki studiów podyplomowych posiadają własną, niepowtarzalną specyfikę oraz atuty.

Projekty dyplomowe, czyli jak studiować praktycznie i twórczo

Dbamy, aby każdy z naszych słuchaczy otrzymał solidne podstawy metodyczne i merytoryczne do pracy w szkole. Cel ten osiągamy realizując ideę uczenia się poprzez działanie. Zachęcamy naszych słuchaczy do tworzenia zespołów pracujących w ramach projektów dyplomowych. Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności niezbędne w praktyce zawodowej, ale również rozwijają własną kreatywność oraz doskonalą się w działaniu zespołowym. 

Wystawianie autorskich spektakli teatralnych, nagrywanie słuchowisk, pisanie bajek i opowiadań dla dzieci i młodzieży, organizacja wystaw i wernisaży, prowadzenie debat oksfordzkich i klubów dyskusyjnych, tworzenie zespołów muzycznych, organizacja i aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach, tworzenie gier i planszy edukacyjnych, pisanie scenariuszy i konspektów lekcji – to tylko niektóre przykłady projektów dyplomowych realizowanych przez słuchaczy KIRE.