rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Absolwenci studiów co najmniej licencjackich, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć dziedzin, m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich we wszystkich typach szkół.

 wdz

Program

 • Psychologia małżeństwa i rodziny,
 • psychologia komunikacji,
 • pedagogika małżeństwa i rodziny,
 • socjologia małżeństwa i rodziny,
 • seksuologia,
 • wychowanie seksualne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • bioetyka,
 • biologia prokreacji i planowanie rodziny,
 • zagadnienia ginekologiczno-położnicze,
 • metodyka nauczania WDŻwR
 • zagrożenia cywilizacyjne współczesnej rodziny,
 • współpraca z rodzicami.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele  lub w soboty co tydzień, w godzinach od 8.30 do 17.00. (Grupa uzgadnia z kierownikiem merytorycznym na spotkaniu organizacyjnym.)
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w dni powszednie podczas 1 tygodnia ferii zimowych i letnich.

Dlaczego warto

 • Kadra wybitnych specjalistów, wykładowców akademickich, nauczycieli praktyków, lekarzy, dziennikarzy telewizyjnych, specjalistów w zakresie mass mediów, profilaktyki HIV/AIDS, autorów programów i podręczników do WDŻ
 • Dostęp do licznych materiałów pomocnych w pracy nauczyciela WDŻ (scenariusze i konspekty lekcji, prezentacje, filmy, pomoce dydaktyczne.
 • Możliwość publikacji artykułów w popularnych miesięcznikach dla nauczycieli.
 • Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy i nauczanego przedmiotu.
 • Dostęp do najnowszych badań z zakresu profilaktyki zintegrowanej.
 • Udział w konferencjach związanych z tematyką studiów.
 • Możliwość zakupienia poradników i materiałów multimedialnych do prowadzenia zajęć WDŻ.
 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cena: 3420 zł

Czas trwania: 3 semestry - 370 godzin - 60 godz. praktyk

Termin: 2020-06-20 - 2021-05-30

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podane na stronie terminy mogą ulec zmianie.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Tomasz Bem

tomasz.bem@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo „prawdziwi” wykładowcy - żyli tym o czym mówili
Zajęcia przydatne nie tylko w pracy z młodzieżą, ale także w życiu osobistym
Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym
Zajęcia prowadzone bardzo rzeczowo, wykładowcy perfekcyjnie przygotowani do wykładów.
Bardzo „prawdziwi” wykładowcy - żyli tym o czym mówili.
Zajęcia przydatne nie tylko w pracy z młodzieżą, ale także w życiu osobistym.
Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.
Zajęcia prowadzone bardzo rzeczowo, wykładowcy perfekcyjnie przygotowani do wykładów.
Bardzo dobre przygotowanie do zajęć, a także osobowość, wysoka kultura, całość na wysokim poziomie.
Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób w oparciu o wartości i godność człowieka.
Poziom bardzo wysoki, traktujący człowieka personalistycznie. Zajęcia uczyły też odwagi czynienia tego, co jest dobre – niesie szczęście człowiekowi.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: