rozwiń wszystkie

Cel

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć przedmiotów informatyka oraz elementy informatyki. 

Uczestnicy

Osoby posiadające co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu "Technologia informacyjna" lub "Informatyka" w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich we wszystkich typach szkół.

 

informatyka

Program

Program obejmuje treści z zakresu: Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe

 • podstawy informatyki
 • systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • elementy algorytmiki
 • programowanie
 • edycja tekstu
 • wprowadzenie do e-learningu
 • narzędzia matematyczne
 • relacyjne bazy danych
 • multimedia
 • technologie internetowe
 • praca z tablicą interaktywną
 • metodyka nauczania informatyki
 • metodyka nauczania zajęć komputerowych
 • seminarium dyplomowe

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Regulamin organizacji studiów

 

Dlaczego warto

 • Laboratoria komputerowe prowadzone w małych grupach.
 • Ciekawe warsztaty z programowania i robotyki, z wykorzystaniem robotów MindStorms Lego.

 • Praktyczne zajęcia z zastosowaniem narzędzi App – Inventor.

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

 • Zindywidualizowany tok nauczania dostosowany do poziomu zaawansowania kompetencji uczestników.

 • Każdy z uczestników pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.

Cena: 3400 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-06-15 - 2020-05-30

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Zajęcia prowadzone przez doświadczonego wykładowcę. Indywidualne stanowisko zajęć pozwala na praktyczne sprawdzenie i przetestowanie prezentowanych treści.
Bardzo podobają mi się zajęcia. Pani prowadzi je ciekawie, pomaga kiedy jest taka potrzeba, dostosowuje tempo pracy do umiejętności uczestników. Nie pospiesza, stara się byśmy "wynieśli" z zajęć jak najwięcej informacji, które wykorzystamy kiedyś w pracy z uczniami.
Zajęcia prowadzone w sposób przystępny, tempo pracy dostosowane do uczestników. Wszelkie pytania nie pozostały bez odpowiedzi.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: