rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych i informatyki w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Studia mają umożliwić także doskonalenie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu Technologia informacyjna lub Informatyka w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich we wszystkich typach szkół.

 

informatyka

Program

Program obejmuje treści z zakresu Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe:

 • Podstawy informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Elementy algorytmiki
 • Programowanie
 • Robotyka
 • Edycja tekstu
 • Wprowadzenie do e-learningu
 • Narzędzia matematyczne
 • Relacyjne bazy danych
 • Multimedia
 • Technologie internetowe
 • Praca z tablicą interaktywną
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto?

 • Laboratoria komputerowe prowadzone w małych grupach
 • Poznawanie nowych form dydaktycznych i metod pracy, m.in.: WebQuesty, Flipped Classroom, e-learning i blended-learning
 • Zapoznanie z nowymi formami komunikacji (uczeń - nauczyciel) umożliwiającymi realizację podstawy programowej przez nauczyciela
 • Wykorzystanie specjalistycznych pomocy dydaktycznych, m.in.: Lego WeDo 2.0, mat edukacyjnych, m botów, mobilnego sprzętu i oprogramowania (tablety, smartphony, platforma e-learningowa Moodle, rozwiązania googlowe w chmurze, systemy operacyjne: Windows, Linux, MacOS)
 • Ćwiczenia laboratoryjne z programowania robotów Lego Mindstorms EV3, mikrokontrolerów jednoukładowych AVR, systemów opartych o platformę ARDUINO
 • Symulacje komputerowe układów elektronicznych
 • Projekty edukacyjne z zakresu podstaw robotyki i elektroniki – m.in.: Smart clothes (inteligentne ubrania - moda przyszłości)
 • Praktyczne zajęcia z zastosowaniem narzędzi App – Inventor
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych
 • Zindywidualizowany tok nauczania dostosowany do poziomu zaawansowania kompetencji uczestników

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Cena: 3400 zł

Czas trwania: 3 sem. - 370 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-10-26 - 2020-09-26

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Zajęcia prowadzone przez doświadczonego wykładowcę. Indywidualne stanowisko zajęć pozwala na praktyczne sprawdzenie i przetestowanie prezentowanych treści.
Bardzo podobają mi się zajęcia. Pani prowadzi je ciekawie, pomaga kiedy jest taka potrzeba, dostosowuje tempo pracy do umiejętności uczestników. Nie pospiesza, stara się byśmy "wynieśli" z zajęć jak najwięcej informacji, które wykorzystamy kiedyś w pracy z uczniami.
Zajęcia prowadzone w sposób przystępny, tempo pracy dostosowane do uczestników. Wszelkie pytania nie pozostały bez odpowiedzi.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: