rozwiń wszystkie

KIERUNEK WYCOFANY Z OFERTY

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób:

 • nauczycieli i dyrektorów szkół,
 • wychowawców i osób pracujących z dziećmi szkolnymi i młodzieżą,
 • trenerów i szkoleniowców,
 • psychologów (w tym psychologów szkolnych), pedagogów psychoterapeuci,

Z udziału w studiach znacząco skorzystają również:

 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie,
 • menadżerowie i szefowie firm,
 • trenerzy sportowi,
 • inne osoby, których zadaniem jest wsparcie innych ludzi w rozwijaniu kompetencji i osiąganiu celów,
 • osoby zainteresowane rozwojem osobistych, autocoachingiem i rozwijaniem własnych kompetencji i realizacją potencjału.

Ogólne cele kształcenia

1. Poznanie i zrozumienie metody coachingowej.

2. Poznanie i umiejętność stosowania podstawowych narzędzi coachingowych:

 • aktywne słuchanie,
 • zadawanie pytań,
 • parafraza i podsumowanie,
 • odzwierciedlanie,
 • udzielanie informacji zwrotnej.

3. Poznanie i umiejętność stosowania wybranych, zaawansowanych technik i narzędzi coachingowych.

4. Podjęcie pracy na wybranymi przez siebie aspektami rozwoju osobistego oraz zawodowego.

5. Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej.

6. Zdobycie umiejętności prowadzenia sesji coachingowej według jednego z wybranych modeli i w sposób bezpieczny dla osoby coachowanej.

7. Poznanie praktycznych możliwości i sposobów wykorzystania metody coachingowej w pracy zawodowej: nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa szkolenia, trenera, edukatora.

8. Przygotować do rozpoczęcia samodzielnej pracy jako coach.

9. Szkolenie integracyjne + wyrównanie różnic programowych.

Program

1. Wprowadzenie do coachingu:                   

 • definicja i wyjaśnienie coachingu,
 • historia coachingu, inspiracje i kierunki rozwoju,
 • coaching a inne formy wspierania rozwoju(coaching vs psychoterapia, mentoring, doradztwo, instruktaż, szkolenie, kierowanie)
 • kluczowe kompetencje coacha.

2. Podstawy psychologii dla nie psychologów:       

 • przegląd podejść psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem psychologii humanistycznej oraz pozytywnej,
 • podstawy psychologii poznawczej, przetwarzania informacji i podejmowania decyzji,
 • podstawy psychologii emocji, motywacji i zachowania,
 • osobowość i temperament człowieka,
 • podstawy psychologii rozwoju człowieka,
 • podstawy diagnozy klinicznej,
 • podstawy psychologii wartości,
 • psychologiczne modele wprowadzania i utrwalania zmian,
 • podstawy psychologii społecznej,
 • psychika a środowisko fizyczne człowieka.

3. Warsztat umiejętności komunikacyjnych

4. Prowadzenia sesji coachingowej                   

 • budowanie relacji coachingowej,
 • Model To GROW: wyznaczanie celów, szukanie zasobów, szukanie rozwiązań, planowanie i budowanie motywacji, zadania domowe,
 • zasady ustalania kontraktu coachingowego,
 • Cykl Kolba,
 • Model SFERA,
 • Model CLEAR.

5. Narzędziownik pracy coacha               

 • pytania specjalne: pytanie o cud, pytania prowokujące, pytania skalujące, pytania kartezjańskie, pytania o wyjątki,
 • trening kreatywności: metoda Walta Disneya
 • Trzy Perspektywy,
 • techniki wspierające podejmowanie decyzji,
 • techniki wizualizacyjne,
 • filozofia Kaizen – metoda małych kroków,
 • Stół mentorów,
 • Poziomy logiczne Diltsa.

6. Poza coaching – wybrane pokrewne szkoły zmiany   

 • NeuroLingiwstyczne Programowanie,
 • Racjonalna Terapia Zachowania,
 • wprowadzenie do podejścia systemowego,
 • prowadzenie do podejścia Gestalt,
 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach,
 • Dialog motywujący i jego zastosowanie w środowisku szkolnym.

7. Trudne sytuacje w pracy coacha i praca z oporem

8. Wybrane specjalizacje coachingowe               

 • coaching grupowy oraz metoda Action Learning,
 • coaching kariery,
 • inne wybrane: coaching rodzicielski, coaching wypalenia zawodowego, coaching kultury organizacji

9. Budowanie biznesu coachingowego

10. Coaching zdalny i wykorzystanie nowe technologii

11. Etyka w pracy coacha

12. Przegląd organizacji zrzeszających coachów

13. Superwizja w coachingu

14. Powtórki materiału i sprawdziany wiedzy

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

info iconUczestnicy mają możliwość odbycia sesji z profesjonalnym coachem. Czas ten może zostać również przeznaczony na pracę superwizyjną.

Cena: 45003500 zł

Czas trwania: 2 semestry - 206 godzin

Termin: 2017-04-22 - 2017-12-16

Zapisy zamknięte

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Bogumił Strączek

bogumil.straczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Prowadzący rozjaśnił nam o co tak naprawdę chodzi w coachingu. Dostosował również metodę prowadzenia zajęć do potrzeb grupy, aby każdy czuł się komfortowo, a zarazem, aby zajęcia przebiegały aktywnie.
Wysoka kultura i szacunek dla słuchaczy, wysoki poziom merytoryczny, porządek i konsekwencja w prowadzeniu zajęć. Bardzo wysoko oceniam także umiejętność reagowania na sygnały grupy. Dziękuję bardzo!
Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia. Wysokie umiejętności trenerskie prowadzących.
Bardzo wysoki stopień profesjonalizmu. Dziękuję.
Bardzo wysoki poziom oraz zaciekawienie tematem.
Wysoki poziom merytorycznie, konkretny i precyzyjny przekaz informacji.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: