fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

jest przygotowany do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

 

ChromaStock 7475028 kopia

Program

 • Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
 • Dydaktyka specjalna - projektowanie zajęć edukacyjnych
 • Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Elementy audiologii i foniatrii- anatomia i patologia narządu mowy
 • Elementy ortodoncji
 • Emisja i higiena głosu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Rozwój sprawności językowych dziecka
 • Elementy neurologii i psychiatrii
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Metodyka postępowania logopedycznego- konstruowanie programów terapii logopedycznej
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Diagnoza i terapia osób z dyslalią, afazją i alalią, autyzmem, dysfagią, dyzartrią
 • Podstawy logorytmiki i logopedii artystycznej
 • Psychoterapia
 • Zagadnienia balbutologopedii, surdologopedii i tyflologopedii
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia
 • Neuropsychologia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii, z rozszczepem podniebienia
 • Techniki relaksacyjne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy
 • Metodyka i warsztat pracy logopedy
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Ogranizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Doświadczona kadra praktyków, przekazująca specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz logopedii w interesujący i przystępny sposób
 • Poznanie konkretnych, sprawdzonych metod i technik pracy nad warstwą foniczną, semantyczną oraz syntaktyczną wypowiedzi
 • Możliwość nabycia szerokich kompetencji w posługiwaniu się interdyscyplinarną wiedzą umożliwiającą podejmowanie profesjonalnych, skutecznych działań logopedycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii mowy
 • Wyposażenie słuchaczy w umiejętność samodzielnego korzystania z opracowań teoretycznych, wdrożenie do posługiwania się językiem specjalistycznym podczas formułowania diagnoz i opinii logopedycznych
 • Zapoznanie się z warsztatem pracy doświadczonych logopedów, tworzenie we współpracy z nimi własnych narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii
 • Zajęcia teoretyczne uzupełniane nagraniami filmowymi, pozwalającymi na łączenie nabywanej wiedzy z obserwacją podejmowanych przez logopedę konkretnych działań diagnostyczno-terapeutycznych
 • Wizyty studyjne w ośrodkach oferujących pomoc logopedyczną dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i percepcyjnymi – Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych przypadków - uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub mailowego z prowadzącym, w celu  przedyskutowania konkretnych problemów, z jakimi borykają się w swojej praktyce zawodowej. Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cena: 5000 zł

Czas trwania: 4 sem. - 515 godz. - 180 godz. praktyk

Termin: 2021-02-20 - 2022-08-27

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

200 zł opłata rekrutacyjna + 4800 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Przekazano dużo interesujących, przydatnych, jasno przekazanych, wykraczających poza temat treści, bardzo wysoki i dobry poziom prowadzonych zajęć
Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, towarzyszyło im pokazanie materiałów, wielu pomocy dydaktycznych, przekazanie własnych doświadczeń
Bardzo solidnie przeprowadzone zajęcia, dużo pomocy dydaktycznych
Zajęcia bardzo wartościowe
Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem
Bardzo dobrze prowadzone zajęcia
Ogromna wiedza praktyczna i teoretyczna prowadzących
Niezwykle profesjonalnie przygotowane zajęcia, bardzo dobra atmosfera
Sama przyjemność uczestniczyć w takich zajęciach
Wysoki poziom, wspaniali wykładowcy.
Wysoki poziom wykładowców, otwarte podejście do studentów.
Możliwość poszerzenia wiedzy o materiały własne wykładowcy
Ciekawe treści, przedstawiane w przystępny sposób. Umiejętność zainteresowania tematem przez wykładowcę. Dużo informacji, które można zastosować w praktyce wynikających z osobistego doświadczenia wykładowcy.
Bardzo wysoki poziom prowadzonych zajęć. Udzielanie odpowiedzi oraz wyjaśnianie niejasności
Zajęcia zmotywowały do pogłębienia wiedzy medycznej.
Świetny przekaz, ugruntowana wiedza, bardzo wysoki poziom merytoryczny i metodyczny
Przekazano dużo interesujących, przydatnych, jasno przekazanych treści, bardzo wysoki i dobry poziom prowadzonych zajęć.
Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, towarzyszyło im pokazanie materiałów, wielu pomocy dydaktycznych, przekazanie własnych doświadczeń.
Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem, bardzo dobra atmosfera. Sama przyjemność uczestniczenia w zajęciach!

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 4 lub 10 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: