fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia logopedyczne są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów logopedycznych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Studia podyplomowe z logopedii - program (czytaj więcej)

 • Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
 • Dydaktyka specjalna - projektowanie zajęć edukacyjnych
 • Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Elementy audiologii i foniatrii- anatomia i patologia narządu mowy
 • Elementy ortodoncji
 • Emisja i higiena głosu
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Rozwój sprawności językowych dziecka
 • Elementy neurologii i psychiatrii
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Metodyka postępowania logopedycznego- konstruowanie programów terapii logopedycznej
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Diagnoza i terapia osób z dyslalią, afazją i alalią, autyzmem, dysfagią, dyzartrią
 • Podstawy logorytmiki i logopedii artystycznej
 • Psychoterapia
 • Zagadnienia balbutologopedii, surdologopedii i tyflologopedii
 • Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mówienia
 • Neuropsychologia
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii, z rozszczepem podniebienia
 • Techniki relaksacyjne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wykorzystanie technik informacyjnych w pracy logopedy
 • Metodyka i warsztat pracy logopedy
 • Przygotowanie do egzaminu

Absolwenci studiów podyplomowych

mają możliwość do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje możliwość do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Studia podyplomowe z logopedii - dlaczego warto?

 • Doświadczona kadra praktyków, przekazująca specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz logopedii w interesujący i przystępny sposób
 • Poznanie konkretnych, sprawdzonych metod i technik pracy nad warstwą foniczną, semantyczną oraz syntaktyczną wypowiedzi
 • Możliwość nabycia szerokich kompetencji w posługiwaniu się interdyscyplinarną wiedzą umożliwiającą podejmowanie profesjonalnych, skutecznych działań logopedycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii mowy
 • Wyposażenie słuchaczy w umiejętność samodzielnego korzystania z opracowań teoretycznych, wdrożenie do posługiwania się językiem specjalistycznym podczas formułowania diagnoz i opinii logopedycznych
 • Zapoznanie się z warsztatem pracy doświadczonych logopedów, tworzenie we współpracy z nimi własnych narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii
 • Zajęcia teoretyczne uzupełniane nagraniami filmowymi, pozwalającymi na łączenie nabywanej wiedzy z obserwacją podejmowanych przez logopedę konkretnych działań diagnostyczno-terapeutycznych
 • Wizyty studyjne w ośrodkach oferujących pomoc logopedyczną dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi i percepcyjnymi – Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych przypadków - uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub mailowego z prowadzącym, w celu  przedyskutowania konkretnych problemów, z jakimi borykają się w swojej praktyce zawodowej. Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów

Cena: 5000 zł

Czas trwania: 4 sem. - 515 godz. - 180 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2022-09-24

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Edycja 12 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 4800 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Przekazano dużo interesujących, przydatnych, jasno przekazanych, wykraczających poza temat treści, bardzo wysoki i dobry poziom prowadzonych zajęć
Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, towarzyszyło im pokazanie materiałów, wielu pomocy dydaktycznych, przekazanie własnych doświadczeń
Bardzo solidnie przeprowadzone zajęcia, dużo pomocy dydaktycznych
Zajęcia bardzo wartościowe
Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem
Bardzo dobrze prowadzone zajęcia
Ogromna wiedza praktyczna i teoretyczna prowadzących
Niezwykle profesjonalnie przygotowane zajęcia, bardzo dobra atmosfera
Sama przyjemność uczestniczyć w takich zajęciach
Wysoki poziom, wspaniali wykładowcy.
Wysoki poziom wykładowców, otwarte podejście do studentów.
Możliwość poszerzenia wiedzy o materiały własne wykładowcy
Ciekawe treści, przedstawiane w przystępny sposób. Umiejętność zainteresowania tematem przez wykładowcę. Dużo informacji, które można zastosować w praktyce wynikających z osobistego doświadczenia wykładowcy.
Bardzo wysoki poziom prowadzonych zajęć. Udzielanie odpowiedzi oraz wyjaśnianie niejasności
Zajęcia zmotywowały do pogłębienia wiedzy medycznej.
Świetny przekaz, ugruntowana wiedza, bardzo wysoki poziom merytoryczny i metodyczny
Przekazano dużo interesujących, przydatnych, jasno przekazanych treści, bardzo wysoki i dobry poziom prowadzonych zajęć.
Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, towarzyszyło im pokazanie materiałów, wielu pomocy dydaktycznych, przekazanie własnych doświadczeń.
Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem, bardzo dobra atmosfera. Sama przyjemność uczestniczenia w zajęciach!

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub miesięczne (16 x 300 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • LOG - ed. 12

Skontaktuj się z nami: