rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

jest przygotowany do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

 

ChromaStock 7475028 kopia

Program

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Rozwój mowy i języka dziecka
 • Elementy neuropsychologii
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego z elementami audiofonologii
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Wiedza o języku polskim. Wybrane zagadnienia
 • Psychologia rozwojowa
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dysleksja
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Praktyka logopedyczna
 • Neuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Zaburzenia komunikacji językowej - oligofazja
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria
 • Pedagogika specjalna
 • Zaburzenia komunikacji językowej - jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm
 • Elementy ortodoncji
 • Dykcja z emisją głosu
 • Zaburzenia komunikacji językowej - niedosłuch
 • Zaburzenia komunikacji językowej - afazja
 • Wykorzystanie komputera w praktyce logopedycznej
 • Seminarium - praca dyplomowa

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Ogranizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Literatura naukowa

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość nabycia literatury fachowej na kiermaszu książek organizowanym w miejscu prowadzenia zajęć w wybrane weekendy.

Cena: 5000 zł

Czas trwania: 4 sem. - 545 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2017-06-24 - 2018-11-24

inauguracja: 24.06.2017

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Przekazano dużo interesujących, przydatnych, jasno przekazanych treści, bardzo wysoki i dobry poziom prowadzonych zajęć.
Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, towarzyszyło im pokazanie materiałów, wielu pomocy dydaktycznych, przekazanie własnych doświadczeń.
Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem, bardzo dobra atmosfera. Sama przyjemność uczestniczenia w zajęciach!

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 4 lub 10 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: