rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

jest przygotowany do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

 

ChromaStock 7475028 kopia

Program

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Rozwój mowy i języka dziecka
 • Elementy neuropsychologii
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego z elementami audiofonologii
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Wiedza o języku polskim. Wybrane zagadnienia
 • Psychologia rozwojowa
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia, dysleksja, oligofazja, dyzartria/anartria, jąkanie, autyzm, niedosłuch, afazja
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Neuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Pedagogika specjalna
 • Elementy ortodoncji
 • Dykcja z emisją głosu
 • Wykorzystanie komputera w praktyce logopedycznej
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Ogranizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Doświadczona kadra praktyków, przekazująca wiedzę specjalistyczną w interesujący i przystępny sposób.
 • Możliwość obserwowania pacjentów na różnych etapach okresu terapii logopedycznej.
 • Nabywanie umiejętności oraz narzędzi do oceny poziomu rozwoju językowego dziecka, diagnostyki nieprawidłowego rozwoju oraz zaburzeń artykulacyjnych, konstruowania opinii logopedycznej.
 • Poznanie konkretnych, sprawdzonych technik pracy nad warstwą foniczną, semantyczną oraz syntaktyczną wypowiedzi oraz usuwania powstałych zaburzeń.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cena: 5000 zł

Czas trwania: 4 sem. - 545 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-06-15 - 2020-11-28

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Przekazano dużo interesujących, przydatnych, jasno przekazanych, wykraczających poza temat treści, bardzo wysoki i dobry poziom prowadzonych zajęć
Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, towarzyszyło im pokazanie materiałów, wielu pomocy dydaktycznych, przekazanie własnych doświadczeń
Bardzo solidnie przeprowadzone zajęcia, dużo pomocy dydaktycznych
Zajęcia bardzo wartościowe
Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem
Bardzo dobrze prowadzone zajęcia
Ogromna wiedza praktyczna i teoretyczna prowadzących
Niezwykle profesjonalnie przygotowane zajęcia, bardzo dobra atmosfera
Sama przyjemność uczestniczyć w takich zajęciach
Wysoki poziom, wspaniali wykładowcy.
Wysoki poziom wykładowców, otwarte podejście do studentów.
Możliwość poszerzenia wiedzy o materiały własne wykładowcy
Ciekawe treści, przedstawiane w przystępny sposób. Umiejętność zainteresowania tematem przez wykładowcę. Dużo informacji, które można zastosować w praktyce wynikających z osobistego doświadczenia wykładowcy.
Bardzo wysoki poziom prowadzonych zajęć. Udzielanie odpowiedzi oraz wyjaśnianie niejasności
Zajęcia zmotywowały do pogłębienia wiedzy medycznej.
Świetny przekaz, ugruntowana wiedza, bardzo wysoki poziom merytoryczny i metodyczny
Przekazano dużo interesujących, przydatnych, jasno przekazanych treści, bardzo wysoki i dobry poziom prowadzonych zajęć.
Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, towarzyszyło im pokazanie materiałów, wielu pomocy dydaktycznych, przekazanie własnych doświadczeń.
Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem, bardzo dobra atmosfera. Sama przyjemność uczestniczenia w zajęciach!

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 4 lub 10 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: