fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które mają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - Program

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy antropomotoryki
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
 • Rytmika z metodyką
 • Ocena wad postawy
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Zabawy i gry z piłką
 • Taniec – rodzaje i metodyka
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 • Gry i zabawy z chustą animacyjną
 • Podstawy aktywności ukierunkowanej na zdrowie
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Przygotowanie do egzaminu

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi
 • Uczestnicy otrzymują liczne materiały szkoleniowe oraz narzędzia pracy w formie nagrań, filmów materiałów muzycznych, piosenek, tańców, zabaw i ćwiczeń przydatnych do prowadzenia zajęć
 • Doświadczona kadra wykładowców dzieląca się swoimi najlepszymi praktykami
 • Praca w oparciu o różne rodzaje przyborów do ćwiczeń (laski gimnastyczne, skakanki gimnastyczne, obręcze, bum bum rurki) oraz tworzenie własnych przyborów
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych

SYLWETKA ABSOLWENTA (czytaj więcej)

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • posiada ugruntowaną wiedzę o procesach zachodzących w organizmie dziecka pod wpływem oddziaływania środkami ruchowymi i ukierunkowaną aktywnością ruchową;
 • posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu dziecka oraz z zakresu biologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego dziecka do 10-ego roku życia;
 • posiada wiedzę na temat diagnozowania i planowania form aktywności ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka w wieku do 10 lat;
 • ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania prakseologicznych ogniw procesu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w działaniu praktycznym;
 • zna i rozumie metody, formy i zasady nauczania czynności ruchowych wybranych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych form aktywności ruchowej dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka;
 • posiada ugruntowaną wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych skutków aktywności fizycznej oraz potrzeby korekcji postawy ciała u dzieci;
 • zna i rozumie zagrożenia zdrowotne spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i stosowaniem używek;
 • zna fachowe nazewnictwo i terminologię związaną z gimnastyką podstawową, gimnastyką korekcyjną, rytmiką i tańcem.

Z zakresu umiejętności:

 • potrafi prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniki wybranych form aktywności ruchowych oraz przeprowadzić specjalistyczną rozgrzewkę w zakresie edukacji elementarnej;
 • posiada umiejętności bezpiecznego wykorzystania przyborów i przyrządów do realizacji zadań ruchowych;
 • potrafi komunikować się z jednostką i z grupą w zakresie przygotowania i realizacji wybranych form aktywności ruchowych;
 • potrafi zidentyfikować problemy rozwojowe w zakresie prawidłowej postawy ciała, budowy somatycznej i sprawności motorycznej u dzieci w wieku 3-10 lat;
 • ma umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
 • potrafi prawidłowo dobierać i realizować działania profilaktyczne i terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu sprawności dzieci;
 • potrafi identyfikować i korygować u innych błędy praktyczne pojawiające się przy wykonywaniu specjalistycznych czynności ruchowych a także oddziaływać profilaktycznie na aparat ruchu dziecka;
 • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu reakcji organizmu dziecka na wysiłek fizyczny w działaniu praktycznym;
 • potrafi odnaleźć potrzebne informacje, w umiejętny sposób korzystać z dostępnych źródeł wiedzy fachowej i prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, różnych grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi oraz pracować w zespole, przyjmując rolę lidera;
 • potrafi odpowiednio określić i dobrać formy i metody nauczania ruchu uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka;
 • potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • potrafi stosować zasady BHP dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji elementarnej;
 • promuje zdrowy styl życia i całożyciową aktywność fizyczną.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Rozwijanie rytmiczności u dzieci nie tylko wzbudza ciekawość i wrażliwość muzyczną, ale również dostarcza uczniom wiele zabawy. Nauka rytmiki niesie więc ze sobą ogromny potencjał edukacyjny. Aby prowadzić zajęcia w ciekawy sposób, należy podjąć studia podyplomowe z rytmiki. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji ma dla Was taki kurs – zobaczcie, dlaczego warto się na niego zdecydować.

Korzystny wpływ zajęć z rytmiki na dziecko

Chociaż podczas zajęć dzieci są często aktywne ruchowo, opisywane lekcje to nie tylko gimnastyka korekcyjna. Ćwiczenia powinny uwrażliwiać uczniów na kontakt z muzyką. Zajęcia trwają w twórczej atmosferze, dzieci mogą więc rozwijać umiejętności śpiewu, tańca czy naukę gry na instrumentach. Takie pierwsze zetknięcie z muzyką pozwala kilkulatkom na własny sposób interpretować sztukę.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rytmiki

Nauczyciel rytmiki powinien posiadać odpowiednie przygotowanie – tylko w ten sposób możecie rozbudzić w dzieciach wrażliwość na otaczające je piękno. Co więcej, aktywność ruchowa w formie tańca czy podstawowych ćwiczeń fizycznych pozwala skorygować wady postawy oraz likwiduje lęk.
Osoby zainteresowane rozszerzeniem kwalifikacji zawodowych zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami o naszych studiach podyplomowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Podczas zajęć z doświadczonymi wykładowcami uzyskacie wiedzę teoretyczną o rozwoju psychoruchowym dzieci, tańcu czy anatomii, a także poznacie praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki lub przyborów gimnastycznych.

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 sem. - 365 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Edycja 11

200 zł opłata rekrutacyjna + 3400 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Bardzo dużo praktycznych zajęć, co jest super!
Pani Profesor wykazała się ogromną wiedzą, nie korzystała z żadnych pomocy, mówiła wszystko "z głowy". Wyrazy uznania i szacunku. Przekazała najważniejsze informacje w przystępny i interesujący sposób. Oby więcej takich wykładowców.
Nie mam zastrzeżeń do prowadzonych zajęć. Uważam, że są one prowadzone na bardzo wysokim poziomie.
Świetne zajęcia. Prowadząca prowadzi zajęcia na bardzo wysokim poziomie.
Przedstawienie najważniejszych informacji, prezentacja wagi typowej dla gabinetu dietetycznego, uzmysłowienie jak zdrowo sie odżywiać, na co zwracać uwagę. Fajnie poprowadzone zajęcia.
Najlepsze zajęcia na tych studiach [Gimnastyka podstawowa/korekcyjna z metodyką - przyp. red.]. Genialna atmosfera i ogromna wiedza nauczyciela, który potrafi ją świetnie przekazać.
Warto było przyjść na studia dla tych zajęć! [Gimnastyka podstawowa/korekcyjna z metodyką - przyp. red.] Było bardzo ciekawie i dobrze przygotowane
Wspaniały wykładowca, bardzo kompetentna i jednocześnie bardzo miła.
Wysoki poziom, polecam.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1200 zł + 1100 zł + 1100 zł) lub miesięczne (10 x 340 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • GRIT - ed. 11

Skontaktuj się z nami: