rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (magisterskich lub SN) posiadających przygotowanie pedagogiczne, planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa oraz do personelu pionu administracji rządowej, a także przedstawicieli służb mundurowych, którzy nie posiadają przygotowania specjalistycznego z zakresu edukacji ukiernukowanej na problematykę bezpieczeństwa.

Ogólne cele kształcenia

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej i ponadpodsawowej nowego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa ujętego w nowej podstawie programowej MEN (rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami).

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Będzie znał:

 • pojęcie, istotę i zakres bezpieczeństwa narodowego
 • organizację państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w tym obrony narodowej i szeroko pojętego zarządzania kryzysowego
 • podstawowe formy i metody nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Będzie rozumiał:

 • interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
 • zasady i procedury współdziałania różnych organów instytucji państwowych, przedsiębiorstwa oraz administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie ochrony narodowej i zarządzania kryzysowego
 • istotę edukacji dla bezpieczeństwa nie tylko dzieci i młodzieży, ale również całego społeczeństwa jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego.

 Program:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • filozofia bezpieczeństwa
 • system obronności i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
 • zagrożenia czasu pokoju i wojny
 • obrona cywilna  i sytuacje kryzysowe
 • zapobieganie terroryzmowi
 • wybrane aspekty toksykologiczne
 • zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji ludności
 • prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 • podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego
 • zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku
 • metodyka przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 • komunikacja interpersonalna
 • seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy doświadczonych specjalistów, pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, praktyków w dziedzinie edukacji dla bezpieczeństwa, czynnych nauczycieli akademickich i szkolnych.
 • Atrakcją są zajęcia na strzelnicy, podczas których słuchacze nie tylko poznają broń, ale odbywają strzelania zarówno z broni krótkiej jak i długiej, przygotowując się do wprowadzenia tej dyscypliny w ramach zajęć pozalekcyjnych – stosowanie zasad bezpieczeństwa uczniów na strzelnicach.

 • Wysoka jakość procesu dydaktycznego, przygotowanie słuchaczy do pełnienia ważnych społecznie ról w ich życiu zawodowym.

 • Liczne zajęcia praktyczne realizowane w oparciu o nowoczesny i specjalistyczny sprzęt (fantomy z pełną elektroniką, defibrylatory, zestawy do tlenoterapii).

Cena: 3420 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin

Termin: 2018-09-29 - 2019-08-24

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Aktualność tematyki, bardzo kompetentni wykładowcy.
Pobudzenie do pracy. Aż chce się w nich uczestniczyć.
Bardzo przydatne pomoce dydaktyczne. Tak trzymać!
Wysoka kultura prowadzących
Otwartość i nastawienie na realizację potrzeb słuchaczy
Celująca współpraca, dostosowanie do potrzeb, bardzo ciekawe materiały pozaźródłowe

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: