fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, jak również pracowników administracji rządowej lub przedstawicieli służb mundurowych.

Ogólne cele kształcenia

Przygotowanie do prowadzenia zajęć przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Będzie znał:

 • pojęcie, istotę i zakres bezpieczeństwa narodowego,
 • organizację państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w tym obrony narodowej i szeroko pojętego zarządzania kryzysowego,
 • podstawowe formy i metody nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Będzie rozumiał:

 • interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,
 • zasady i procedury współdziałania różnych organów instytucji państwowych, przedsiębiorstwa oraz administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie ochrony narodowej i zarządzania kryzysowego,
 • istotę edukacji dla bezpieczeństwa nie tylko dzieci i młodzieży, ale również całego społeczeństwa jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego.

 Program:

 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Teoria bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego
 • Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI w.
 • Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych
 • Edukacja zdrowotna
 • Dydaktyka
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia na strzelnicy, strzelanie z broni krótkiej i długiej, przygotowanie się do wprowadzenia tej dyscypliny w ramach zajęć pozalekcyjnych, praktyczne stosowanie zasad bezpieczeństwa uczniów na strzelnicach
 • Zajęcia praktyczne z zastosowaniem nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu (fantomy z pełną elektroniką, defibrylatory, zestawy do tlenoterapii)
 • Kurs pierwszej pomocy (EFR-BLS/AED), zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
 • Blok zajęć edukacji multimedialnej (nauczanie hybrydowe), opracowywanie materiałów na zajęcia wspomagane komputerem

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cena: 3420 zł

Czas trwania: 3 semestry - 300 godzin- 60 godzin praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3220 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Aktualność tematyki, bardzo kompetentni wykładowcy.
Pobudzenie do pracy. Aż chce się w nich uczestniczyć.
Bardzo przydatne pomoce dydaktyczne. Tak trzymać!
Wysoka kultura prowadzących
Otwartość i nastawienie na realizację potrzeb słuchaczy
Celująca współpraca, dostosowanie do potrzeb, bardzo ciekawe materiały pozaźródłowe

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: