rozwiń wszystkie

KIERUNEK WYCOFANY Z OFERTY

Uczestnicy

Podyplomowe studia Arteterapia w Edukacji przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne, kształcenie zintegrowane), psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii, posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem podyplomowych studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.

 

arte

Program

 • arteterapia
 • biblioterapia
 • choreoterapia
 • muzykoterapia
 • metodyka prowadzenia zajęć arteterapeutycznych
 • techniki plastyczne w terapii - trening działań twórczych
 • terapia przez dramę
 • fototerapia
 • kinezyterapia
 • programowanie muzyki dla potrzeb terapii,
 • ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe i emisja głosu w arteterapii
 • instrumenty muzyczne w muzykoterapii
 • biodanza
 • mandala
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • podstawy diagnozy pedagogicznej
 • pedagogiczne konteksty komunikacji
 • etyka zawodu nauczyciela.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych, w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Liczne warsztaty oraz treningi twórcze z doświadczonymi arteterapeutami. 
 • Praca nowoczesnymi technikami sztuki i terapii ruchowej (m.in. malowanie pędzlem, malowanie palcami i dłońmi, malarstwo „gestu”, tzw. „action painting”, prace z ceramiką, tworzenie barwnych kompozycji rzeźbiarskich, biżuterii artystycznej, collage, ćwiczenia koordynacji ruchów i koncentracji uwagi, improwizacje ruchowe, taniec inspirowany muzyką i rytmem, „taniec wnętrza”, słuchanie tekstów o charakterze odprężającym i relaksacyjnym, identyfikacja z bohaterem).

 • Zajęcia praktyczne w placówkach specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością umysłową, zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, z niepełnosprawnością w zakresie wzroku, słuchu, ruchu, a także w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych.

Uczestnicy kierunku Arteterapia podczas spektaklu terapeutycznego (zobacz więcej)

           

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 sem. - 350 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2018-09-29 - 2019-08-24

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

"Zajęcia sympatyczne, miłe, na wysokim poziomie"
"Bardzo praktycznie i przystępnie"

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwę kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: