rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Osoby pragnące zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego.
 • zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie.
 • ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych.
 • ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych.
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych.
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych
 • potrafi  korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego.
 • posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych.
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.

Z zakresu kompetencji społeczncyh:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.
 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.
 • ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela,

Program

1. Dydaktyka przedmiotowa:

 • dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego  w edukacji wczesnoszkolnej
 • warsztaty metodyczne (muzyka, gry i zabawy w kształceniu językowym dzieci; CLIL)
 • prawo oświatowe
 • warsztaty komunikacji
 • nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
 • emisja i higiena głosu
 • wstęp do nauki o języku
 • wybrane zagadnienia pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka

2. Praktyczna nauka języka angielskiego (zajęcia przygotowujące do egzaminu certyfikującego poświadczającego biegłość języka angielskiego, np. TOEFL - wersja iBT (internetowa) z wynikiem całkowitym min. 57 pkt):

 • fonetyka praktyczna
 • czytanie i słuchanie
 • gramatyka praktyczna
 • pisanie
 • konwersacje

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • wiedza o historii i kulturze krajów anglojęzycznych
 • wybrane zagadnienia z anglojęzycznej literatury dziecięcej

4. Praktyka pedagogiczno-metodyczna w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej

UWAGA: program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zdanie tego egzaminu leży po stronie słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów.

Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). (sprawdź swój poziom tutaj - PDF)

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

angielski

 

 

Dlaczego warto

 • W ramach kursu uczestnicy odbywają kurs przygotowujący do zdania egzaminu na poziomie B2.
 • Zindywidualizowany tok nauczania, treści dobrane do poziomu językowego uczestników.
 • Nowatorskie podejście do nauki gramatyki dla dzieci.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów z przeprowadzonych zajęć.
 • Tworzenie własnego podręcznika do pracy w przedszkolu.
 • Udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach dot. nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
info icon Wybrane zajęcia prowadzone są w Mobilnej Pracowni Komputerowej Certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

ü W ramach kursu uczestnicy odbywają kurs przygotowujący do zdania egzaminu na poziomie B2.

ü Zindywidualizowany tok nauczania, treści dobrane do poziomu językowego uczestników.

ü Nowatorskie podejście do nauki gramatyki dla dzieci.

ü Możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów z przeprowadzonych zajęć.

ü Tworzenie własnego podręcznika do pracy w przedszkolu.

Udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach dot. nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego.

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 semestry - 440 godzin. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-09-21 - 2020-08-29

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Paulina Wiśniewska

paulina.wisniewska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Wspaniałe zajęcia z p. Liszką, p. Przybyło i p. Chrzan. Pan Marek Liszka - znakomity nauczyciel, pedagog, wspaniałe podejście do studentów, bardzo dobry całokształt, REWELACYJNY NAUCZYCIEL! Pani Maria Przybyło - również wspaniały dydaktyk i metodyk!
Prowadzący są bardzo dobrze wyszkoleni merytorycznie i praktycznie
Wielkie podziękowanie dla Pana Marka za motywacje i zaangażowanie
Pani Anna Przybyło i Pan Marek Liszka - wspaniali wykładowcy, pełni pasji i zaangażowania. Zawsze przygotowani i chętni do pomocy, dziękuję!
Bardzo ciekawe zajęcia, wiele praktycznych wskazówek
Bardzo zaangażowani prowadzący
Jestem w stanie teraz realizować j. angielski jako część podstawy programowej

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: