rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe. Osoby, których celem  jest pozyskanie kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do zajmowania stanowisk we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką.

 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do zajmowania stanowisk we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką, a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

biblio

Program

 • psychologia uczenia się dzieci,
 • dydaktyka w szkole,
 • psychologia rozwojowa i osobowości,
 • formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki,
 • pedagogiczne konteksty komunikacji,
 • etyka zawodu nauczyciela,
 • bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo,
 • biblioterapia,
 • metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym,
 • metodyka pracy bibliotecznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • informacja naukowa,
 • technika pracy umysłowej,
 • misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki,
 • pedagogika biblioteczna,
 • metodyka pracy z czytelnikiem z dyslekcją i hiperleksją.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych, w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Doświadczeni prowadzący, pracujący nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami.
 • Liczne zajęcia praktyczne w bibliotekach szkolnych oraz uniwersyteckich, podczas których słuchacze mają możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem bibliotek oraz obowiązującymi w nich systemami informatycznymi.
 • Uczestnictwo w Targach Książki w Krakowie.
 • Spotkania z autorami książek oraz udział w prelekcjach.
 • Możliwość odbycia praktyk w Centrum Informacji Naukowej.
 • Innowacyjne i atrakcyjne metody nauczania.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
 

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 3 sem. - 330 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-06-15 - 2020-05-30

Ilość miejsc: 12

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Dużo ciekawych ćwiczeń na komputerze
Inspirująco! Uzyskałam dużo ciekawych informacji
Bardzo ciekawe zajęcia
Prowadzący z bardzo dużym doświadczeniem, a także bardzo ciekawymi i przekonywującymi metodami pracy. Bardzo przyjacielski stosunek do studentów.
Zajęcia są ciekawe, prowadzący odznaczają się wysoką kulturą i wiedzą

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: