fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Jeśli celem jest pozyskanie kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej wymagane jest również przygotowanie pedagogiczne.

Cele

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Program studiów opracowano w oparciu o  nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Studia podyplomowe bibliotekoznawstwo - program

 • Historia książki i bibliotek
 • Organizacja zbiorów bibliotecznych
 • Gromadzenie i opracowanie zbiorów w bibliotece
 • Prawo biblioteczne i autorskie
 • Biblioterapia
 • Podstawy wiedzy o bibliotece
 • Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 • Zintegrowany system biblioteczny
 • Współczesny rynek wydawniczy i księgarski
 • Bibliografia i inne źródła informacji
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Literatura współczesna
 • Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Metodyka pracy z czytelnikiem o różnych potrzebach
 • Internet i multimedia w informacji i edukacji
 • Działalność informacyjna bibliotek
 • Czytelnictwo i animacja kultury
 • Marketing w bibliotece
 • Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce bibliotecznej

Absolwenci

studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowisk bibliotekarza we wszystkich typach bibliotek i w innych instytucjach związanych z książką. Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Bibliotekoznawstwo – ścieżki karier

Studenci, którzy ukończą studia na kierunku bibliotekoznawstwo, zdobędą szerokie przygotowanie zawodowe. Dzięki temu jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • ośrodku informacji naukowej,
 • bibliotece szkolnej.

Bibliotekoznawstwo nauczy Państwa znacznie więcej niż katalogowanie książek w bibliotece. Program studiów nie opiera się wyłącznie na wiedzy teoretycznej. Oferowana forma studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pozwoli Państwu nauczyć się skutecznego zarządzania, a organizacja bibliotek i jej zasoby nie będzie wyzwaniem!

Bibliotekoznawstwo – program kształcenia realizowany przyszłościowo

Praca bibliotekarza to coś więcej niż udostępnianie zbiorów czy praca jako bibliotekarz szkolny. Jeśli szukacie Państwo dziedziny nauki, która nauczy, jak w gąszczu informacji i dokumentów radzić sobie bezstresowo lub interesuje Państwa bibliotekarstwo naukowe, to program naszej uczelni jest dla Państwa idealny.

Studia podyplomowe bibliotekoznawstwo - dlaczego warto?

 • Zajęcia praktyczne w bibliotekach wojewódzkich, szkolnych oraz uniwersyteckich (m.in.: w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, w Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego)
 • Zapoznanie z systemami bibliotecznymi (szczególnie SOWA) oraz katalogowaniem w formacie MARC 21
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji w bazach danych i katalogach centralnych
 • Spotkania z autorami książek oraz udział w prelekcjach
 • Uczestnictwo w Targach Książki w Krakowie
 • Możliwość odbycia praktyk w Centrum Informacji Naukowej
 

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Bibliotekoznawstwo to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem zachodzących zmian w bibliotekach publicznych oraz bibliotekach innego typu. Zmiany te mają wpływ na funkcjonowanie organizacji, jak również na rozwój procesów informacyjnych. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak:

 • rozwój procesów informacyjnych i kultury informacyjnej,
 • umiejętności tworzenia i wdrażanie systemów informacji naukowej,
 • systemy informacyjno-wyszukiwawcze z wykorzystaniem baz danych,
 • sposoby oceny jakości informacji,
 • zarządzanie ochroną zbiorów w ośrodkach informacji,
 • promocja czytelnictwa z wykorzystaniem umiejętności marketingowych.
bibliotekoznawstwo, studia bibliotekoznawstwo, studia podyplomowe bibliotekoznawstwo, studia podyplomowe dla nauczycieli, do pracy w bibliotece

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 3 sem. - 375 godz. - 60 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Edycja 9 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 2800 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Ciekawe, praktyczne zajęcia, dużo materiałów, świetny kierownik - godny polecenia i pełnienia tej funkcji!
Warte polecenia studia podyplomowe.
Ciekawe formy zajęć, kompetentny kierownik!
Super kierownictwo, zwłaszcza Pani Mariola Wacławik!
Dużo ciekawych ćwiczeń na komputerze
Inspirująco! Uzyskałam dużo ciekawych informacji
Bardzo ciekawe zajęcia
Prowadzący z bardzo dużym doświadczeniem, a także bardzo ciekawymi i przekonywującymi metodami pracy. Bardzo przyjacielski stosunek do studentów.
Zajęcia są ciekawe, prowadzący odznaczają się wysoką kulturą i wiedzą
Studia podyplomowe bibliotekoznawstwo to zdobycie praktycznej wiedzy

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1000 zł + 900 zł + 900 zł) lub miesięczne (10 x 280 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów
 • szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w karcie informacyjnej dostępnej dla uczestników kierunku

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • Biblio - edycja 9

Skontaktuj się z nami: