fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do podjęcia pracy w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oraz uzyskają kwalifikacje nauczyciela przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych.

Ogólne cele kształcenia

Wyposażenie w kompetencje w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego etapu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

doradztwo

Program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Planowanie i organizacja działalności firmy. Biznes Plan
 • Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • Dydaktyka nauczania podstaw przedsiębiorczości
 • Teoria i praktyka orientacji i poradnictwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo i  informacje zawodowe
 • Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku
 • Socjologia i pedagogika pracy
 • Socjologia edukacji
 • Społeczne problemy zatrudnienia i rynku pracy
  Podstawy decyzji ekonomicznych w firmie
 • Podatki i ubezpieczenia
 • Programy informatyczne w poradnictwie szkolno - zawodowym
 • Zatrudnienie i samozatrudnienie
 • Podstawy mikro i makroekonomii
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej
 • Etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
 • Trening skutecznej komunikacji i asertywności
 • Praktyka

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto?

 • Warsztaty „Symulacja przedsiębiorstwa” z wykorzystaniem metody ABL i PBL
 • Nabywanie umiejętności zastosowania wielu narzędzi diagnostycznych np. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych, Test Osobowości i Zainteresowań (TO-Z), Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (MŁOKOZZ), Test Kotwice Scheina, Role Zespołowe, Ankieta skłonności zawodowych, Diagnostyka temperamentu, Test Le Senne’a, Kwestionariusz uzdolnień, Ankieta „Moje wartości”
 • Możliwość superwizji z profesjonalnym doradcą zawodowym oraz superwizorem
 • Wizyty studyjne w instytucjach ważnych dla rynku pracy (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, a także firmy reprezentatywne dla współczesnego świata pracy, np. Teva, Valeo Autosystemy, ICE Kraków, State Street)
 • Bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego „Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji”

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Zdjęcia z zajęć

       

Artykuły o zajęciach

Cena: 5000 zł

Czas trwania: 4 sem. - 120 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-10-29

200 zł opłata rekrutacyjna + 4800 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Tomasz Bem

tomasz.bem@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo przyjazna atmosfera na zajęciach. Treści w odpowiedni sposób dawkowane.
Profesjonalizm, życzliwość, kultura
Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie
Wszystko na wysokim poziomie
Bardzo wysoki poziom pod względem merytorycznym i metodycznym
Miła atmosfera na zajęciach, rzetelność, wysoki stopień kompetencji
Umiejętność łączenia teorii z praktyką
Zaangażowanie w przekazywaniu realizowanego materiału
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: