fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i personalnego kierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Wyposażenie w kompetencje w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego etapu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Studia podyplomowe doradztwo zawodowe i personalne - program

 • Andragogika praktyczna
 • Coaching w rozwoju kompetencji osobistych
 • Etyka w pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Komunikacja interpersonalna w doradztwie zawodowym i personalnym
 • Kształcenie ustawiczne
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Pedagogika pracy
 • Planowanie kariery i rozwój zawodowy
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Poradnictwo międzykulturowe
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Rekrutacja, selekcja i rozwój kadr pracowniczych
 • Rozmowa doradcza w doradztwie zawodowym i personalnym
 • Rynek pracy w Polsce i UE
 • Systemy motywowania
 • Systemy poradnictwa zawodowego i personalnego w Polsce i na świecie
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Wprowadzenie do samokształcenia i samorealizacji
 • Zawodoznawstwo

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do podjęcia pracy w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznejw szkołach i placówkach.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i personalnego jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu

Kierunek doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość dostarczy Państwu teorię i praktyki podstaw przedsiębiorczości, takie jak tworzenie biznesplanów, szukanie inwestorów i inne ważne aspekty prowadzenia własnego biznesu.

Kierunek doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość jest idealny dla tych z Państwa, którzy chcą pracować na stanowisku doradcy zawodowego. Po ukończeniu studiów otrzymają Państwo kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć „doradztwo zawodowe” i „podstawy przedsiębiorczości” np. w szkołach policealnych i szkołach branżowych. Swoje umiejętności będą mogli wykorzystać poprzez:

 • konsultacje zawodowe,
 • porady dotyczące kariery,
 • planowanie ścieżki zawodowej,
 • pomoc w wyborze zawodu,
 • analizę kompetencji zawodowych.

Studia podyplomowe doradztwo zawodowe i personalne - dlaczego warto?

 • Nabywanie umiejętności zastosowania wielu narzędzi diagnostycznych np. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych, Test Osobowości i Zainteresowań (TO-Z), Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (MŁOKOZZ), Test Kotwice Scheina, Role Zespołowe, Ankieta skłonności zawodowych, Diagnostyka temperamentu, Test Le Senne’a, Kwestionariusz uzdolnień, Ankieta „Moje wartości”
 • Możliwość superwizji z profesjonalnym doradcą zawodowym oraz superwizorem
 • Wizyty studyjne w instytucjach ważnych dla rynku pracy (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, a także firmy reprezentatywne dla współczesnego świata pracy, np. Teva, Valeo Autosystemy, ICE Kraków, State Street)
 • Bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego „Podstawy coachingu i elementy coachingu w edukacji”

Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość

Studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość to nowoczesny kierunek na uczelniach wyższych, który łączy w sobie zarówno klasyczną wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego, jak i współczesne techniki przedsiębiorczości. Program studiów przewiduje nabycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia doradztwa zawodowego i nauczania podstaw przedsiębiorczości.

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość gwarantują przygotowanie pedagogiczne i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego. Studia kierowane są także do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną potrzebną do nauczania drugiego przedmiotu.

Zdjęcia z zajęć

       

Artykuły o zajęciach

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 sem. - 355 godz. -120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Edycja 8 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3400 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo przyjazna atmosfera na zajęciach. Treści w odpowiedni sposób dawkowane.
Profesjonalizm, życzliwość, kultura
Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie
Wszystko na wysokim poziomie
Bardzo wysoki poziom pod względem merytorycznym i metodycznym
Miła atmosfera na zajęciach, rzetelność, wysoki stopień kompetencji
Umiejętność łączenia teorii z praktyką
Zaangażowanie w przekazywaniu realizowanego materiału
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1200 zł + 1100 zł + 1100 zł) lub miesięczne (10 x 340 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów
 • szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w karcie informacyjnej dostępnej dla uczestników kierunku

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Skontaktuj się z nami: