rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do podjęcia pracy w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w szkołach i placówkach oraz uzyska kwalifikacje nauczyciela przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" w szkołach ponadpodstawowych.

Ogólne cele kształcenia

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie: diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

doradztwo

Program

 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a klasyfikacja zawodów i specjalności
 • psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej
 • wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • zasoby informacyjne oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych
 • dydaktyka doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • państwo, gospodarka, przedsiębiorstwo, rynek – cechy i funkcje
 • instytucje rynkowe, planowanie i kariera zawodowa
 • psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
 • etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
 • dydaktyka podstaw przedsiębiorczości

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Innowacyjne metody nauczania (m.in. metodą PBL, ABL, autodiagnozy, branstormingu, superwizji).
 • Wizyty w Urzędach Pracy, przedsiębiorstwach, w działach HR i kadr, poznanie obowiązujących standardów i wymagań, które stawiają pracodawcy.

 • Dostęp do narzędzi psychologicznych do pracy doradców zawodowych.

 • Możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z profesjonalnym doradcą zawodowym oraz metodycznym.

Regulamin organizacji studiów

Zdjęcia z zajęć

   

Artykuły o zajęciach

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 3 sem. - 330 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2019-09-21 - 2020-09-26

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo przyjazna atmosfera na zajęciach. Treści w odpowiedni sposób dawkowane.
Profesjonalizm, życzliwość, kultura
Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie
Wszystko na wysokim poziomie
Bardzo wysoki poziom pod względem merytorycznym i metodycznym
Miła atmosfera na zajęciach, rzetelność, wysoki stopień kompetencji
Umiejętność łączenia teorii z praktyką
Zaangażowanie w przekazywaniu realizowanego materiału
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: