fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.

Program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
 • Elementy laryngologii, otolaryngologii i foniatrii
 • Schorzenia oraz wady słuchu
 • Elementy surdopsychologii
 • Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Audiologia pedagogiczna
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Surdologopedia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Metodyka rehabilitacji słuchu
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka wychowania słuchowego
 • Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową
 • Podstawy języka migowego

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) - do pracy w szkołach, placówkach oraz ośrodkach specjalistycznych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Dlaczego warto

 • W ramach zajęć możliwość udziału w kursie I stopnia języka migowego
 • Oparcie zajęć na szerokiej bazie pomocy dydaktycznych, w tym wykorzystanie nagrań pracy z uczniem
 • Możliwość bezpośredniego poznania profesjonalnego sprzętu do badania słuchu oraz najnowszych metod diagnozy audiologicznej poprzez organizację zajęć w specjalistycznych gabinetach medycznych zajmujących się kompleksową profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń słuchu u noworodków, dzieci i dorosłych
 • Obserwacje pracy edukacyjnej i terapeutycznej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu, pozwalające na praktyczne poznanie metod i form pracy surdopedagogicznej
 • Poznanie różnorodnych propozycji wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy z dzieckiem z wadą słuchu

Surdopedagogika – studia podyplomowe

Surdopedagogika to edukacja osób niesłyszących, a także rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową. Studia na tym kierunku to doskonały sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy, potrzebnej do pracy z osobami, które mają problemy słuchowe. Surdopedagogika umożliwia zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela z zakresu pedagogiki specjalnej. Specjalistyczna wiedza pozyskana na studiach jest niezbędna do pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach oświaty.

 

Metody nauczania osób niesłyszących

Aby uczestniczyć w zajęciach na kierunku Surdopedagogika, musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków – posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć lub posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela również zostało uwzględnione przez program studiów. Absolwent studiów podyplomowych przede wszystkim nauczy się, jak dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w procesie wychowawczo-dydaktycznym dzieci z wadą słuchu.

 

Wsparcie edukacyjne dla osób niesłyszących po studiach podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunki Surdopedagogika absolwent zyskuje szerokie możliwości kariery zawodowej. Kwalifikacje pedagoga specjalnego obejmują zakres edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu, dysfunkcją słuchu lub zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Dzięki temu student, który ukończył surdopedagogikę, może pracować w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne chętnie zatrudniają osoby znające język migowy.

 

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 525 godz. - 180 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

200 zł opłata rekrutacyjna + 4300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Przydatność zajęć, wysoki poziom, przyjazna atmosfera, dużo aspektów praktycznych i ćwiczeń.
Zajęcia prowadzone ciekawie przez doświadczoną kadrę praktyków.
Zajęcia zorganizowane rewelacyjnie. Dużo praktycznych i konkretnych treści.
Rewelacyjna prowadzący.
Bardzo pomocna była możliwość obserwacji zajęć (z dziećmi).
Dużo praktyki. Bardzo wysoki poziom prowadzonych zajęć.
Zajęcia ciekawe i przydatne. Prowadzący zawsze kompetentni. Polecam!!
Fantastyczne studia. Merytoryka poparta z praktyczną wiedzą.
Zajęcia pozwalające poznać psychikę osób niesłyszących. Chętnie uczestniczyłabym jeszcze w takich zajęciach.
Fantastyczne zajęcia. Polecam!
Charyzma. Prowadząca zaciekawiła mnie językiem migowym, dlatego będę doskonaliła tę umiejętność.
Świetna atmosfera, poczucie humoru, łączenie przyjemnego z pożytecznym.
Bardzo dobrze przygotowane zajęcia, ciekawe, merytoryczne.Cenne praktyczne uwagi.
Jasny, konkretny przekaz
Pomocne strony internetowe i programy.
Cenne wskazówki do indywidualnych potrzeb
Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i metodyczne
Precyzja, doskonałe przygotowanie wykładowców
Dostarczono nam odpowiednio wystarczająco dużo materiałów i wiedzy do pracy z dziećmi
Bardzo miła atmosfera, bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć
Zajęcia ciekawe, profesjonalnie przygotowane
Zajęcia przemyślane, wysokie kompetencje prowadzących
Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Świetna atmosfera na zajęciach, mistrzostwo Prowadzącej. Dziękuję!

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub miesięczne (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • SUR - ed. 6

Skontaktuj się z nami: