fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli posiadających wykształecenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.

resocjalizacjaProgram

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Zarys historii resocjalizacji i jej współczesne systemy
 • Koncepcje twórczej resocjalizacji
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Streetworking
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Metodyka nauczania osób niedostosowanych społecznie
 • Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Trening interpersonalny i relaksacyjny

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjoterapeutyczne.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych problemów - uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego lub mailowego z prowadzącym, z którym mogą przedyskutować konkretne problemy, z jakimi się borykają w pracy zawodowej.
 • Możliwość odbycia praktyk w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Cena: 4200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 505 godz. - 180 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 4000 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Ciekawe zajęcia, nauczyciele praktycy
Możliwość zobaczenia placówek wychowawczych, bardzo przyjazna atmosfera
Duża ilość zajęć z praktykami. Zajęcia w placówkach socjoterapeutycznych
Możliwość zobaczenia oraz zdobycia informacji na temat pracy różnych placówek
Dużo praktycznej wiedzy do wykorzystania w pracy!
Bardzo interesujący sposób prowadzenia zajęć.
Ciekawe spostrzeżenia praktyczne.
Profesjonalizm, zaangażowanie, podejście indywidualne do każdego uczestnika.
Podejście profesjonalne do tematu.
Życzliwość, umiejętność, wsparcie.
Profesjonalizm w prowadzeniu zajęć, doświadczeni wykładowcy.
Dobry kontakt z wykładowcami, otwarci na pytania.
Zaangażowanie i pełne przygotowanie merytoryczne.
Wysoki poziom merytoryczny zajęć, miła atmosfera, profesjonalizm, doświadczenie.
Ciekawie prowadzone zajęcia. Dużo praktycznych informacji.
Wspaniała atmosfera i bardzo dobry kierownik i organizator.
Bardzo miła atmosfera, otwartość i komunikatywność, wysoki poziom merytoryczny i metodyczny.
Ogromnie pozytywne nastawienie, opiekuńczość, ogromna wiedza. Dziękuję.
Dobry przekaz praktycznych informacji.
Duża otwartość na potrzeby słuchaczy, duże zaangażowanie w odpowiednią organizację zajęć.
Ciekawy przekaz informacji. Zaciekawienie treściami.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: