rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Osoby posiadające ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifkacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu historia
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności związanych z formalnymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu historia oraz zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat warsztatu pracy historyka oraz dydaktyki przedmiotu.

Program

 • Dydaktyka i metodyka historii   
 • Pradzieje ziem polskich   
 • Historia starożytna ziem polskich   
 • Historia średniowieczna Polski   
 • Historia powszechna średniowiecza   
 • Historia Polski do roku 1795   
 • Historia powszechna XVI, XVII i XVIII wiek   
 • Historia nowożytna powszechna 1789 - 1918       
 • Historia nowożytna Polski 1795  - 1918   
 • Historia najnowsza powszechna 1918 – 1945 ze szczególnym uwzględnieniem: historia Niemiec XIX i XXw., historia Rosji XIX i XXw., Żydzi w Polsce i krajach ościennych w XX w., Wolne Miasto Gdańsk w latach 1929 - 1939    
 • Historia najnowsza Polski 1918 - 1944   
 • Historia najnowsza powszechna po 1945   
 • Historia najnowsza Polski po 1944 – historia PRL       
 • Historia Prus Królewskich w XVI-XVIII w.   
 • Kultura materialna i duchowa Prus Królewskich (XVI-XVIII w.) oraz miast hanzeatyckich   
 • Seminarium dyplomowe   

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem  oraz obrona pracy dyplomowej.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Dlaczego warto

 • Doświadczona kadra wykładowców, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, autorów wielu książek i artykułów o tematyce historycznej.
 • Współpraca z różnymi muzeami oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
 • Współczesne metody prowadzenia lekcji historii, uwzględniające także nowoczesne technologie.
 • Metody pobudzające zainteresowanie historią.
 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami historycznymi.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.
 • W ramach zajęć prowadzone są debaty oksfordzkie i kluby dyskusyjne.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

 

Podyplomowe studia arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne, kształcenie zintegrowane) psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. <![endif]-->

 

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-09-21 - 2020-08-29

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo dobra atmosfera, pomocni prowadzący
Duża praktyczność studiów, zaangażowanie prowadzących w przygotowanie uczestników do realizacji nowej podstawy programowej.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: