rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Osoby posiadające ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania historii w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Program

 • historia Polski XIX w,
 • historia nowożytna Polski do 1795 r.,
 • historia powszechna XIX w.,
 • historia nowożytna powszechna,
 • historia średniowiecza Polski,
 • historia powszechna średniowiecza,
 • historia Polski 1918-1944 r.,
 • historia Polski po II Wojnie Światowej,
 • metodyka nauczania historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • archeologia ziem polskich,
 • nauki pomocnicze historii,
 • wstęp do badań historycznych, historia powszechna 1918-1944 r.,
 • historia powszechna po II Wojnie Światowej, historia starożytna powszechna,
 • pedagogiczne konteksty komunikacji,
 • etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

 

Dlaczego warto

 • Doświadczona kadra wykładowców, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, autorów wielu książek i artykułów o tematyce historycznej.

 • Współpraca z różnymi muzeami oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

 • Współczesne metody prowadzenia lekcji historii, uwzględniające także nowoczesne technologie.

 • Metody pobudzające zainteresowanie historią.

 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami historycznymi.

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych. 

 • W ramach zajęć prowadzone są debaty oksfordzkie i kluby dyskusyjne.

 

 

Podyplomowe studia arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne, kształcenie zintegrowane) psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. <![endif]-->

 

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-02-02 - 2020-01-25

Ilość miejsc: 25

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo dobra atmosfera, pomocni prowadzący
Duża praktyczność studiów, zaangażowanie prowadzących w przygotowanie uczestników do realizacji nowej podstawy programowej.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: