rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifkacje do nauczania historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zdobywają praktyczną umiejętność nauczania historii (formułowanie celów, konstruowanie scenariuszy, zastosowanie nowoczesnych technologii, dobór metod i form, tworzenie programów nauczania). W trakcie studiów słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z wynikami najnowszych badań historycznych. 

Program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Historia Polski XIX w.
 • Historia nowożytna Polski do 1795r.
 • Historia powszechna XIX w.
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia powszechna średniowieczna
 • Histria Polski 1918-1944
 • Historia Polski po II wojnie światowej
 • Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII)
 • Dydaktyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej)
 • Historia powszechna po II wojnie światowej.
 • Historia starożytna powszechna
 • Wstęp do badań historycznych
 • Archeologia ziem polskich
 • Nauki pomocnicze historii

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem  oraz obrona pracy dyplomowej.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Dlaczego warto?

 • Doświadczona kadra wykładowców, nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, autorów wielu książek i artykułów o tematyce historycznej
 • Współpraca z muzeami oraz Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 • Współczesne metody prowadzenia lekcji historii, uwzględniające także nowoczesne technologie, w tym aplikacji mobilnych i otwartych zasobów internetowych
 • Metody pobudzające zainteresowanie historią
 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami historycznymi
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych
 • Prowadzenie debat oksfordzkich oraz klubów dyskusyjnych
 • Tworzenie filmu edukacyjnego – praktyczne zastosowanie filmu w procesie dydaktycznym i wychowawczym, rozwijanie zainteresowań historycznych
 • Opracowywanie scenariuszy lekcji „żywej historii”

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

 

 

Podyplomowe studia arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich zakresu: pedagogiki (w tym: resocjalizacja, gerontopedagogika, praca opiekuńczo-wychowawcza, praca socjalna, nauczanie wczesnoszkolne, kształcenie zintegrowane) psychologii (w tym: psychologia kliniczna, Gestalt), terapii, kierunków medycznych (w tym: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja), muzyki, sztuk plastycznych, artystycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. <![endif]-->

 

Cena: 4000 zł

Czas trwania: 3 semestry - 440 godzin - 120 godz. praktyk

Termin: 2020-06-30 - 2021-05-30

WAKACYJNA EDYCJA

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podane na stronie terminy mogą ulec zmianie.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo dobra atmosfera, pomocni prowadzący
Duża praktyczność studiów, zaangażowanie prowadzących w przygotowanie uczestników do realizacji nowej podstawy programowej.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: