rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, poszerzanie umiejętności komunikowania się oraz współpracy.

Absolwenci uzyskuję kwalifikacje

do nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

wos    

Program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy prawa wspólnotowego
 • Historia integracji europejskiej
 • Wstęp do nauki o państwie
 • Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski
 • Dydaktyka nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
 • Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
 • Dydaktyka nauczania wiedzy o spłeczeństwie w szkole ponadpodstawowej
 • Międzynarodowe stosunki polityczne.Teoria i praktyka
 • Stystemy polityczne państw wysokorozwiniętych
 • System polityczy RP
 • Wstęp do zagadnień z socjologii
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
 • Wstęp do prawa
 • Podstawowe zagadnienia z ekonomii
 • Doktryny i ruchy polityczne
 • Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
 • Społeczno -  kulturowe aspekty integracji europejskiej
 • Podstawy prawa konstytucyjnego i prawa człowieka
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Kościoły i związki wyznaniowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz obrona pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Dlaczego warto

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych. 
 • Doświadczona kadra praktyków składająca się z nauczycieli szkół i pracowników naukowych.
 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.
 • Słuchacze są przygotowywani do realizacji nowej podstawy programowej w swoich placówkach.
 • Uczestnicy poznają nowoczesne metody prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w tym wykorzystanie TIK.
 • W ramach zajęć prowadzone są debaty oksfordzkie i kluby dyskusyjne.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Cena: 4000 zł

Czas trwania: 3 semestry - 460 godzin - 120 godz. praktyk

Termin: 2020-06-30 - 2021-05-30

WAKACYJNA EDYCJA

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podane na stronie terminy mogą ulec zmianie.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: