rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Program

 • Psychologia uczenia się dzieci,
 • Dydaktyka w szkole
 • Pschologia rozwojowa i osobowości
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Podstawy prawa wspólnotowego
 • Historia integracji europejskiej
 • Wstęp do nauki o państwie
 • Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski
 • Metodyka wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych
 • System polityczny RP
 • Wstęp do zagadnień z socjologii
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
 • Wstęp do prawa
 • Podstawowe zagadnienia z ekonomii
 • Doktryny i ruchy polityczne
 • Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
 • Społeczno - kulturowe aspekty integracji europejskiej
 • Podstawy prawa konstytucyjnego i prawa człowieka
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Praktyka

 

Uzyskane kwalifikacje

Do nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

 

wos

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

 

Dlaczego warto

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych. 

 • Doświadczona kadra praktyków składająca się z nauczycieli szkół i pracowników naukowych.

 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.

 • Słuchacze są przygotowywani do realizacji nowej podstawy programowej w swoich placówkach.

 • Uczestnicy poznają nowoczesne metody prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w tym wykorzystanie TIK.

 • W ramach zajęć prowadzone są debaty oksfordzkie i kluby dyskusyjne.

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-02-02 - 2020-01-25

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: