rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia jest uzyskanie przez słuchaczy studiów podyplomowych kwalifikacji do nauczania WOS (jako kolejnego przedmiotu) poprzez zdobycie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu u nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, historii najnowszej, prawa, socjologii, pedagogiki, nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, zgodnie
z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

Absolwenci uzyskuję kwalifikacje

do nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

wos    

Program

 • Najnowsza historia polityczna Polski i świata
 • Podstawy prawa
 • Podstawy socjologii
 • System polityczny RP
 • Samorząd terytorialny i polityka lokalna
 • Organizacje międzynarodowe
 • Podstawy medioznawstwa
 • Komunikacja społeczna
 • Prawa człowieka
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Integracja europejska
 • Dydaktyka WOS
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz obrona pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Dlaczego warto

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych. 
 • Doświadczona kadra praktyków składająca się z nauczycieli szkół i pracowników naukowych.
 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.
 • Słuchacze są przygotowywani do realizacji nowej podstawy programowej w swoich placówkach.
 • Uczestnicy poznają nowoczesne metody prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w tym wykorzystanie TIK.
 • W ramach zajęć prowadzone są debaty oksfordzkie i kluby dyskusyjne.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 3 semestry - 310 godzin - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-09-21 - 2020-08-29

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: