rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Program

 • gramatyka języka polskiego,
 • historia języka polskiego,
 • kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką,
 • wiedza o kulturze współczesnej,
 • poetyka i analiza dzieła literackiego,
 • literatura powszechna, literatura staropolska i oświeceniowa (z analizą tekstów literackich),
 • literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich,
 • literatura XX wieku,
 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu,
 • tekst literacki w szkole - analiza i interpretacja,
 • metodyka języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • pedagogiczne konteksty komunikacji,
 • etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

ChromaStock 11634548

Dlaczego warto

 • Specjalistyczna kadra prowadząca zajęcia metodami aktywizującymi i interaktywnymi.
 • Do dyspozycji słuchaczy udostępniona jest platforma edukacyjna, która stanowi bazę do ćwiczenia konkretnych umiejętności.

 • Zajęcia odbywają się w różnych typach szkół, bibliotekach, czytelniach, galeriach, muzeach.

 • Rozwijanie kreatywności poprzez wspólne organizowanie wernisaży literackich i słuchowisk radiowych.

 • Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, udział w Targach Książki i spotkaniach z autorami książek.

Zdjęcia z przedstawienia (zobacz w galerii)

           

wartosciDlaczego warto

 • Specjalistyczna kadra prowadząca zajęcia metodami aktywizującymi i interaktywnymi.
 • Do dyspozycji słuchaczy udostępniona jest platforma edukacyjna, która stanowi bazę do ćwiczenia konkretnych umiejętności.
 • Zajęcia odbywają się w różnych typach szkół, bibliotekach, czytelniach galeriach, muzeach.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez wspólne organizowanie wernisaży literackich i słuchowisk radiowych.
 • Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, udział w Targach książki i spotkaniach z autorami książek.

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 390 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-02-02 - 2020-01-25

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: