fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą, którzy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia podyplomowe mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Studia podyplomowe Tyflopedagogika Pedagogika specjalna - program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia narządu wzroku
 • Elementy okulistyki i optometrii
 • Schorzenia oraz wady wzroku
 • Elementy tyflopsychologii
 • Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Współczesne problemy tyflopedagogiki
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metodyka rehabilitacji wzroku
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Orientacja przestrzenna
 • Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metodyka nauczania alfabetu Braille’a

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z tyflopedagogiki jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Studia podyplomowe Tyflopedagogika Pedagogika specjalna - dlaczego warto?

 • Praca z najnowszymi urządzeniami technicznymi w orientacji przestrzennej i poruszaniu się niewidomych
 • Możliwość bezpośredniego poznania specyfiki i organizacji pracy placówki specjalnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Praktyczne ćwiczenia pozwalające doświadczyć wrażeń sensorycznych osób niewidomych i słabowidzących
 • W ramach studiów słuchacze odbywają kurs nauki alfabetu Braille’a
 • Zajęcia praktyczne w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce oraz codziennym funkcjonowaniu
 • Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika

Studia podyplomowe Tyflopedagogika zapewniają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy i opiekuna niewidomych, niedowidzących, ociemniałych dzieci i młodzieży, a także do przygotowywania osób z niepełnosprawnością wzrokową do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Studia te kładą duży nacisk na praktykę w zakresie terapii i pomocy uczniom oraz na pracę z nowoczesnymi urządzeniami. W programie zawarto też kurs alfabetu Braille’a. Uczestnicy odbywają liczne ćwiczenia przybliżające doświadczenia osób, które nie widzą lub w znacznym stopniu straciły wzrok.

Terapia i nauczanie osób z wadą wzroku i niewidomych

Tyflopedagogika to dział pedagogiki specjalnej, który obejmuje terapię, rehabilitację, wychowanie, nauczanie, a także rewalidację osób z niepełnosprawnością wzrokową. Oferowane studia przygotowują do kompleksowej pracy z dziećmi i młodzieżą niewidzącymi i niedowidzącymi, w przedszkolach, szkołach i poradniach specjalistycznych. Uczestnicy uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w szerokim zakresie – począwszy od zagadnień okulistycznych, przez metodykę rehabilitacji oraz terapii, a skończywszy na nauczaniu dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji. Szczególnie ważnym aspektem studiów jest proces rewalidacji, sprawienie, aby osoby niedowidzące, niewidzące, z uszkodzeniami wzroku mogły sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Absolwent studiów (w przypadku osób ociemniałych) wspomaga też rozwój po utracie wzroku i stymuluje kompensowanie utraty wzroku przez pozostałe zmysły.

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 505 godz. - 180 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

200 zł opłata rekrutacyjna + 4300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Dużo wskazówek metodycznych, przydatnych do pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi
Profesjonalne prowadzenie, rzetelność, praktyczność, życzliwość. Dziękuję za zorganizowanie kursu, wspaniały dobór kadry
Zajęcia interesujące, bardzo pomocne w mojej przyszłej pracy z dziećmi słabowidzącymi.
Bardzo ciekawe metody aktywizujące

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub miesięczne (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • TYF - ed. 5

Skontaktuj się z nami: