rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą, którzy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Program

 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Dydaktyka w szkole
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Pedagogika specjalna
 • Tyflopedagogika
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Orientacja w przestrzeni
 • Rehabilitacja widzenia
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidzących i słabowidzących
 • Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Komunikacja interpersonalna
 • System edukacji specjalnej
 • Metodyka pracy z grupą
 • Współpraca z rodziną w procesie rehabilitacji
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka
 tyflo

Regulamin organizacji studiów

Dlaczego warto

 • Wyspecjalizowana kadra praktyków posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.
 • Praca z najnowszymi urządzeniami technicznymi w orientacji przestrzennej i poruszaniu się niewidomych.

 • Możliwość bezpośredniego poznania specyfiki i organizacji pracy placówki specjalnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

 • Praktyczne ćwiczenia pozwalające doświadczyć wrażeń sensorycznych osób niewidomych i słabowidzących.

 • Specjalistyczna literatura dla słuchaczy, w tym poradniki bibliograficzne.

Cena: 2700 zł

Czas trwania: 3 sem. - 440 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-04-06 - 2020-03-28

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Profesjonalne prowadzenie, rzetelność, praktyczność, życzliwość. Dziękuję za zorganizowanie kursu, wspaniały dobór kadry
Zajęcia interesujące, bardzo pomocne w mojej przyszłej pracy z dziećmi słabowidzącymi.
Bardzo ciekawe metody aktywizujące

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: