rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą, którzy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Program:

 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Metodyka nauczania i  wychowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących
 • Orientacja w przestrzeni
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabowidzących
 • Rehabilitacja widzenia
 • Rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku żłobkowym i przedszkolnym
 • Stres i metody radzenia sobie z nim
 • Tyflopedagogika
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe
 braille

Dlaczego warto

 • Wyspecjalizowana kadra praktyków posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.
 • Praca z najnowszymi urządzeniami technicznymi w orientacji przestrzennej i poruszaniu się niewidomych.
 • Możliwość bezpośredniego poznania specyfiki i organizacji pracy placówki specjalnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących.
 • Praktyczne ćwiczenia pozwalające doświadczyć wrażeń sensorycznych osób niewidomych i słabowidzących.
 • Specjalistyczna literatura dla słuchaczy, w tym poradniki bibliograficzne.

Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
Brajlowskie metody porozumiewania się
Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących
Orientacja w przestrzeni
Pedagogika specjalna
Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabowidzących
Rehabilitacja widzenia
Rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku żłobkowym i przedszkolnym
Stres i metody radzenia sobie z nim
Tyflopedagogika
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Współpraca z rodzicami i środowiskiem
   
Praktyka
Seminarium dyplomowe

Cena: 34002700 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2019-06-15 - 2020-05-30

PROMOCJA

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Dużo wskazówek metodycznych, przydatnych do pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi
Profesjonalne prowadzenie, rzetelność, praktyczność, życzliwość. Dziękuję za zorganizowanie kursu, wspaniały dobór kadry
Zajęcia interesujące, bardzo pomocne w mojej przyszłej pracy z dziećmi słabowidzącymi.
Bardzo ciekawe metody aktywizujące

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: