rozwiń wszystkie
DAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRACY NA STANOWISKU PEDAGOGA SZKOLNEGO

Adresat

Osoby, które ukończyły co najmniej studia wyższe oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych oraz stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Program

Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej, zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków, działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków, diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, poradnictwo młodzieżowe i rodzinne, socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, etyka zawodu nauczyciela, praktyka.
 

Literatura naukowa

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość nabycia literatury fachowej na kiermaszu książek organizowanym w miejscu prowadzenia zajęć w wybrane weekendy.

Dlaczego warto

 • Zajęcia praktyczne prowadzone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Spotkania z pracownikami instytucji wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież, opiekunami prawnymi, kuratorami sądowymi i rodzinnymi, rodzicami i nauczycielami.

 • Współorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas półkolonii w czasie ferii zimowych i letnich.

 • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli praktyków (dyrektorów szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli specjalistów).

Przepisy prawa (czytaj więcej)

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.), na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189):

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

 1. studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 15-17, posiada osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
 2. ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a ponadto ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym spełniają wymogi, o jakich mówi rozporządzenie w § 19, ust. 1, pkt. 2, ust. 2, pkt. 2 - są zgodne z zakresem zajęć realizowanych przez pedagoga szkolnego. Słuchacze uzyskują zatem kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, pod warunkiem, że spełniają pozostałe wymogi.

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 350 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2018-09-29 - 2019-08-24

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Szczególnie interesujące były zajęcia w różnych poradniach i ośrodkach.
Ciekawe zajęcia, które odbywały się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zajęcia w wyjazdowych placówkach prowadzone były w bardzo przyjaznej atmosferze.
Zajęcia żywe - zyskują dzięki licznym przykładom z życia.
Zajęcia bardzo praktyczne, świetny kontakt z prowadzącymi. Życzliwe podejście do słuchaczy.
Doskonała organizacja pracy.
Bardzo dobry przekaz informacji, sprzyjająca atmosfera i kontakt z wykładowcami
Praktyczne zajęcia, bardzo życzliwa kadra
wielką zaletą była możliwość zobaczenia różnych placówek opiekuńczych
bardzo cenne są zajęcia warsztatowe poza szkołą
zajęcia ciekawe ze względu na dużą ilość praktyk
wyjątkowo miła atmosfera w czasie zajęć. Wysoki poziom zaangażowania prowadzących w swoją pracę

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: