fbpx
rozwiń wszystkie
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Uczestnicy

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotu technika, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym. Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z  techniki w szkole oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotu technika.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu technika w szkole.

plastyka technika

Program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Projektowanie i dokumentacja techniczna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy mechaniki
 • Dydaktyka nauczania techniki
 • Technologie obróbki materiałów
 • Historia postępu technicznego
 • Technika w środowisku ucznia
 • Żywienie człowieka
 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Ergonomia , bezpieczeństwo i organizacja pracy

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Dlaczego warto

 • Nowatorskie techniki prowadzenia zajęć.
 • Realizacja ciekawych projektów w toku studiów.
 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela techniki, poprzez liczne zajęcia warsztatowe.
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, poprzez zachęcanie do tworzenia własnych projektów edukacyjnych.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

uwaga1W obliczu reformy oświety koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany stuktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje sie wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Zdjęcia z przedstawienia (zobacz w galerii)

           
 

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 370 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3000 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Tomasz Bem

tomasz.bem@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Mocną stroną studiów są wszystkie zajęcia z zakresu techniki
Bardzo obrazowe, bazujące na doświadczeniach i pracach praktycznych zajęcia!
Bardzo dobre przygotowanie prowadzących zajęcia!
Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Dużo wniosły w przygotowanie merytoryczne i metodyczne.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: