fbpx
rozwiń wszystkie
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Uczestnicy

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotu technika, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym. Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia podyplomowe z techniki mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z  techniki w szkole oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotu technika.

Studia podyplomowe z techniki - program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Projektowanie i dokumentacja techniczna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy mechaniki
 • Dydaktyka nauczania techniki
 • Technologie obróbki materiałów
 • Historia postępu technicznego
 • Technika w środowisku ucznia
 • Żywienie człowieka
 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Ergonomia , bezpieczeństwo i organizacja pracy

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu technika w szkole.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z techniki wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

 Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Studia podyplomowe z techniki - dlaczego warto?

 • Nowatorskie techniki prowadzenia zajęć.
 • Realizacja ciekawych projektów w toku studiów.
 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela techniki, poprzez liczne zajęcia warsztatowe.
 • Rozwijanie kreatywności uczestników, poprzez zachęcanie do tworzenia własnych projektów edukacyjnych.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

Studia podyplomowe – Technika

Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują i uprawniają nauczycieli innych specjalności do nauczania przedmiotu „technika” w szkole i do organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej i twórczej w zakresie tej dziedziny w szkolnictwie i pozostałych ośrodkach edukacyjnych. Choć lekcje techniki odbywają się tylko w klasach IV-VI szkoły podstawowej, to ten przedmiot jest niezwykle ważny z punktu widzenia wiedzy, umiejętności, zachowań i nawyków niezbędnych uczniom w dorosłym życiu. Szczegółowe informacje o studiach znajdą Państwo w ich opisie.

Czego uczy nauczyciel techniki?

Nauczyciel techniki uczy z jednej strony zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na przyrodzie, dalej na matematyce, biologii, fizyce i informatyce, z drugiej świadomego korzystania ze zdobyczy techniki i technologii w dziedzinie m.in. wytwarzania dóbr, materiałów, narzędzi i urządzeń, a z trzeciej kultury, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ruchu drogowego. Ważnym elementami techniki są dziś mechatronika, w tym tworzenie czy programowanie prostej maszyny, urządzenia i robota, i wykorzystywanie nauki i technologii w działaniach proekologicznych.

Dlaczego akurat technika?

Zajęcia techniczne w szkole obejmują sporą ilość praktyki – z korzyścią dla zarówno nauczyciela, jak i jego uczniów, którzy znajdują w nich sens i przyjemność. Obcowanie z techniką w szkole oraz poza nią (w ramach np. kreatywnych warsztatów, kursów) w gigantycznym stopniu wpływa na rozwój dziecka. Kształtuje kulturę pracy, myślenie techniczne oraz sprawności manualne. Pozwala odkryć predyspozycje czy zainteresowania przyszłych inżynierów i budowniczych świata. Sprawia też, że młodzi ludzie stają się zaradniejsi i bardziej świadomi w życiu codziennym.

uwaga1W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

 Zdjęcia z przedstawienia (zobacz w galerii)

           
 

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 370 godz. - 60 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Edycja 10 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3000 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Mocną stroną studiów są wszystkie zajęcia z zakresu techniki
Bardzo obrazowe, bazujące na doświadczeniach i pracach praktycznych zajęcia!
Bardzo dobre przygotowanie prowadzących zajęcia!
Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Dużo wniosły w przygotowanie merytoryczne i metodyczne.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1000 zł + 1000 zł + 1000 zł) lub miesięczne (10 x 300 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

 

Skontaktuj się z nami: