rozwiń wszystkie
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotów z zakresu plastyki i techniki w szkole.

Uczestnicy

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotu technika i plastyka, wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym. Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cel

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki w szkole oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów plastyka i technika.

plastyka technika

Program

 • Historia kultury i techniki
 • Technika w środowisku ucznia
 • Rysunek i dokumentacja techniczna
 • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy mechaniki
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Żywienie człowieka
 • Psychologia widzenia i twórczości plastycznej
 • Kompozycja i zasady perspektywy
 • Estetyka
 • Metody i techniki aktywności twórczej
 • Technologie informacyjne
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Szkolna praktyka metodyczna
 • Seminarium i konsultacje

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Dlaczego warto

 • Nowatorskie techniki prowadzenia zajęć.
 • Realizacja ciekawych projektów w toku studiów.

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela plastyki i techniki, poprzez liczne zajęcia warsztatowe.

 • Rozwijanie kreatywności uczestników, poprzez zachęcanie do tworzenia własnych projektów edukacyjnych.

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

uwaga1W obliczu reformy oświety koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany stuktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje sie wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Zdjęcia z przedstawienia (zobacz w galerii)

           
 

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 370 godz. - 100 godz. praktyk

Termin: 2019-02-02 - 2020-01-25

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Dużo wniosły w przygotowanie merytoryczne i metodyczne.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

 

Skontaktuj się z nami: