rozwiń wszystkie
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotów: Wychowanie Fizyczne, a także Gimnastyka Korekcyjna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cel

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wychowanie Fizyczne oraz Gimnastyka Korekcyjna w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.


gimnastyka korekcyjna

Program

 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
 • Historia Kultury Fizycznej
 • Edukacja zdrowotna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rytmika i taniec
 • Teoria i metodyka piłki nożnej
 • Teoria i metodyka lekkiej atletyki
 • Teoria sportu
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Wady postawy
 • Teoria i metodyka koszykówki
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej
 • Teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria rekreacji i turystki
 • Sporty różne (unihokej, wspinaczka, nurkowanie, tenis)
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Aerobic i fitness-nowoczesne formy gimnastyki
 • Metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • Metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia wysiłku
 • Nordic Walking
 • Podstawy masażu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Regulamin organizacji studiów

 

Dlaczego warto

 • Ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sportowego.

 • Możliwość realizacji praktyk pedagogicznych na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 • Tworzenie nowatorskich rozwiązań i konspektów lekcji w oparciu o różnorodne doświadczenie uczestników.

 • Zajęcia są przeprowadzane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych np. gimnastyka korekcyjna z udziałem pacjentów, zajęcia z turystyki i rekreacji realizowane w terenie.

 • Wycieczki do ośrodków turystycznych dające możliwość realizacji zajęć terenowych takich jak nordic walking, pływanie, podstawy masażu, aerobic i fitness.

   

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 sem. - 348 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-06-15 - 2020-05-30

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

 

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: