rozwiń wszystkie

Adresat

Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.

Ogólne cele kształcenia

Wyposażenie uczestników studiów w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu. Ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej.

Zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (techniki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne i stymulacyjne); kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników studiów; wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych.

Program

 • Pedagogika specjalna; subdyscypliny, regulacje prawne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Sytuacja rodziny dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego ruchowo – współpraca.
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością  i niedostosowaniem społecznym
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Zasady i metody pracy; psychologiczne podstawy rewalidacji przewlekle chorych i kalekich
 • Dydaktyka specjalna
 • Pedagogika lecznicza
 • Techniki relaksacyjne
 • Elementy atreterapii

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w godzinach 9.00-16.30. Szczegółowy harmonogram ustali kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

 

Dlaczego warto

 • Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy, określonych problemów z jakimi borykają się w codziennej pracy zawodowej.

 • W ramach zajęć na studiach podyplomowych uczestnicy odbywają obserwacje zajęć m.in. w krakowskich szkołach specjalnych działających przy placówkach służby zdrowia, hospicjum dziecięcym, szpitalach oraz ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym.

 • Udostępnienie dokumentów obowiązujących w placówkach oświatowych; przykłady.

 • Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy.

 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.

 • Dobra komunikacja i organizacja uwzględniająca potrzeby jednostek.
info icon W ramach zajęć na studiach podyplomowych uczestnicy odbywają hospitacje m.in. w krakowskich szkołach specjalnych, hospicjum dziecięcym, szpitalach oraz ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym.

 

ü Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy, określonych problemów z jakimi borykają się w codziennej pracy zawodowej.

ü W ramach zajęć na studiach podyplomowych uczestnicy odbywają obserwacje zajęć m.in. w krakowskich szkołach specjalnych działających przy placówkach służby zdrowia, hospicjum dziecięcym, szpitalach oraz ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym.

ü Udostępnienie dokumentów obowiązujących w placówkach oświatowych; przykłady.

ü Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy.

ü Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.

Dobra komunikacja i organizacja uwzględniająca potrzeby jednostek.

Cena: 3450 zł

Czas trwania: 2 sem. - 230 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2019-06-15 - 2020-02-29

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo ciekawe zajęcia, pokazanie praktycznych rozwiązań.
Olbrzymie doświadczenie praktyczne prowadzących
Zajęcia bardzo ciekawe i świetnie przygotowane
Prowadzący zawsze gotowi do wsparcia i pomocy.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: