rozwiń wszystkie

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu Biologia w szkołach.

Uczestnicy

Słuchaczami Studiów Podyplomowych "Biologia" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cel

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Biologia w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Biologii zdobytą w trakcie studiów.

OGA5HY0

Program

 • Anatomia i fizjologia człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 • Biologia ewolucyjna
 • Biologia komórki
 • Budowa chemiczna organizmów
 • Dydaktyka biologii
 • Ochrona przyrody i środowiska
 • Osiągnięcia biotechnologii i inżynierii genetycznej
 • Podstawy genetyki
 • Podstawy ekologii
 • Różnorodność biologiczna (wirusy, bakterie, protisty, grzyby)
 • Różnorodność biologiczna (bezkręgowce i kręgowce)
 • Różnorodność biologiczna (organowce)
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin i zwierząt
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania przedmiotu biologia

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Dlaczego warto

 • Doświadczeni prowadzący, praktycy pracujący nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami.
 • Analiza i omówienie najnowszych badań naukowych z dziedziny biologii.

 • Liczne zajęcia praktyczne w różnych pracowniach biologicznych, prowadzenie eksperymentów naukowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

 • Zajęcia terenowe w Muzeum Anatomii oraz w Instytucie Zoologii UJ.

 • Autorskie materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, scenariusze zajęć.

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

Regulamin organizacji studiów

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 325 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-04-06 - 2020-03-28

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: