rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu chemia do poziomu szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania przedmiotu  chemia zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.

 

chemia

Program

 • Podstawy chemii ogólnej
 • Podstawy biochemii
 • Podstawy chemii fizycznej
 • Dydaktyka chemii
 • Metodyka eksperymentu chemicznego
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Toksykologia
 • Chemia w życiu codziennym
 • Elementy prawa oświatowego
 • Chemia analityczna
 • Chemia przemysłowa i środowiskowa
 • Technologia informacyjna w nauczaniu chemii
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Forma zaliczenia:

 • praca dyplomowa

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto?

 • Analiza i omówienie najnowszych badań naukowych z dziedziny chemii
 • Zajęcia laboratoryjne w pracowniach chemicznych – wykonywanie doświadczeń chemicznych zalecanych w podstawie programowej, nabycie umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach nietypowego przebiegu reakcji
 • Eksperymenty naukowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i odczynników chemicznych
 • Dostęp do zasobów i programów wspomagających naukę chemii (LyX, Chemistry Assistant, ISIS/Draw)

Regulamin organizacji studiów

Zdjęcia laboratoryjne (więcej w galerii)

  !--           
-->

 

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 380 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2020-04-04 - 2021-03-27

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

 

Skontaktuj się z nami: