fbpx
rozwiń wszystkie

KIERUNEK WYCOFANY Z OFERTY

Uczestnicy

Studia podyplomowe z fizyki są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu fizyka do poziomu szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia podyplomowe z fizyki - program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej
 • Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • Własności materii z elementami fizyki ciała stałego
 • Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
 • Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej
 • Astronomia z elementami astrofizyki
 • Elektrodynamika i optyka
 • Fizyka fal z elementami akustyki
 • Elementy fizyki kwantowej
 • Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej
 • Elementy fizyki jądrowej
 • Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu fizyka w szkołach.

 Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z fizyki i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Studia podyplomowe z fizyki - dlaczego warto?

 • Liczne zajęcia praktyczne w pracowniach fizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych
 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela fizyki poprzez pokazanie różnych możliwości wykonywania ciekawych doświadczeń
 • Zajęcia terenowe w Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (dostępna tam aparatura umożliwia odtworzenie wyglądu nieba z ponad 4000 gwiazd o dowolnej porze roku w obszarze pomiędzy ziemskim równikiem, a biegunem północnym)
 • Poznanie sposobów organizowania wycieczek edukacyjnych rozwijających zainteresowanie uczniów prawami fizyki w życiu
 • Praca na platformach e-learningowych (Edmodo, Google Classroom, Moodle), programach do tworzenia quizów (Kahoot, Quizziz), narzędziach do wspólnej edycji (Google Docs)

Fizyka

Nauka o przemianach materii i energii oraz ich oddziaływania zajmuje ważne miejsce w edukacji dzieci i młodzieży. Fizyka wyjaśnia bowiem pewne zależności funkcjonujące w przyrodzie. Nauczyciel tłumaczy uczniom zasady fizyki na podstawie ciekawych obserwacji, uczy obliczeń, a także przedstawia zagadnienia związane z astronomią. Jeśli myślicie o rozszerzeniu swoich kwalifikacji zawodowych do pozycji nauczyciela fizyki, sprawdźcie, co ma dla Was do zaoferowania Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji.

Studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli fizyki

W naszych studiach podyplomowych mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera albo magistra z przedmiotów przyrodniczych, które mają przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Naszymi słuchaczami stają się więc nauczyciele matematyki, chemii czy biologii. Podczas studiów poznacie działy fizyki takie jak elektrodynamika, fizyka cząsteczkowa i astronomia. Ponadto nasi doświadczeni wykładowcy przekażą Wam wiedzę merytoryczną o metodyce nauczania fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w ciekawy, atrakcyjny dla uczniów sposób.

Nauczanie fizyki w szkole i nie tylko

Absolwenci fizyki w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji mogą samodzielnie projektować zajęcia z wykorzystaniem metod i środków dostosowanych do tematyki. Umiejętności praktyczne umożliwią Wam przeprowadzenie ciekawych eksperymentów fizycznych, a wiedza – do objaśnienia mechanizmów zachodzących w przyrodzie. Po studiach podyplomowych z fizyki z powodzeniem możecie rozpocząć także pracę w innych branżach – uzyskany dyplom stanie się wówczas świadectwem samorozwoju oraz zdolności do analitycznego myślenia.

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 440 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Zapisy zamknięte

Edycja 4 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 4300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub miesięczne (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

Skontaktuj się z nami: