fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe fizyka są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu fizyka do poziomu szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Program (czytaj więcej)

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej
 • Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • Własności materii z elementami fizyki ciała stałego
 • Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
 • Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej
 • Astronomia z elementami astrofizyki
 • Elektrodynamika i optyka
 • Fizyka fal z elementami akustyki
 • Elementy fizyki kwantowej
 • Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej
 • Elementy fizyki jądrowej
 • Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotu fizyka w szkołach.

 Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Dlaczego warto?

 • Liczne zajęcia praktyczne w pracowniach fizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych
 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela fizyki poprzez pokazanie różnych możliwości wykonywania ciekawych doświadczeń
 • Zajęcia terenowe w Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (dostępna tam aparatura umożliwia odtworzenie wyglądu nieba z ponad 4000 gwiazd o dowolnej porze roku w obszarze pomiędzy ziemskim równikiem, a biegunem północnym)
 • Poznanie sposobów organizowania wycieczek edukacyjnych rozwijających zainteresowanie uczniów prawami fizyki w życiu
 • Praca na platformach e-learningowych (Edmodo, Google Classroom, Moodle), programach do tworzenia quizów (Kahoot, Quizziz), narzędziach do wspólnej edycji (Google Docs)

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 440 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2022-10-29

Edycja 4 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 4300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub miesięczne (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

Skontaktuj się z nami: