rozwiń wszystkie

Cel

Studia Podyplomowe Fizyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. fizyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania fizyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania fizyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę fizyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.

Adresat

Studia podyplomowe Fizyka dla nauczycieli są przeznaczone dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - fizyki. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ramowy program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 1. Podstawy fizyki
 2. Wybrane zagadnienia matematyki wyższej
 3. Mechanika klasyczna
 4. Elektrodynamika klasyczna
 5. Optyka
 6. Technologia informacyjna i komunikacyjna w nauczaniu fizyki
 7. Pracownia dydaktyki fizyki
 8. Termodynamika
 9. Laboratorium fizyczne
 10. Drgania i fale
 11. Elementy astronomii i astrofizyki
 12. Fizyka jądrowa
 13. Elementy szczególnej teorii względności i mechaniki kwantowej
 14. Fizyka atomowa
 15. Fizyka ciała stałego
 16. Fizyka współczesna
 17. Dydaktyka fizyki
 18. Seminarium dyplomowe
 19. Praktyka zawodowa

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Fizyka dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Forma zaliczenia

 • praca dyplomowa
 • praktyki

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

 

Dlaczego warto

 • Liczne zajęcia praktyczne w pracowniach fizycznych.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy doświadczonych specjalistów, pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, praktyków w dziedzinie fizyki, czynnych nauczycieli akademickich i szkolnych.

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela fizyki poprzez pokazanie różnych możliwości wykonywania ciekawych doświadczeń.

 • Sposoby organizowania wycieczek edukacyjnych rozwijających zainteresowanie uczniów prawami fizyki w życiu.

 • Łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania.

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-04-06 - 2020-03-28

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Paweł Grzonka

pawel.grzonka@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

 

Skontaktuj się z nami: