fbpx
rozwiń wszystkie

KIERUNEK WYCOFANY Z OFERTY

Uczestnicy

Studia podyplomowe z matematyki są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Ogólne cele kształcenia

Studia podyplomowe Matematyka są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu

Studia podyplomowe z matematyki - program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Geometria elementarna
 • Podstawy analizy matematycznej
 • Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII)
 • Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa)
 • Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią
 • Elementy logiki matematycznej
 • Geometria analityczna
 • Arytmetyka i algebra
 • Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z matematyki wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).


Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
pdf Regulamin praktyk

Studia podyplomowe z matematyki - dlaczego warto

 • Doświadczeni prowadzący, praktycy pracujący nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.
 • Innowacyjne i atrakcyjne metody nauczania.
 • Liczne zajęcia praktyczne w pracowniach matematycznych.
 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela, poprzez łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania.
 • Zajęcia dostosowane do stopnia zainteresowań i wiedzy uczestników.

Matematyka – studia podyplomowe

Nie od dziś wiadomo, że matematyka jest królową nauk. To przede wszystkim nauka, która posługuje się metodą dedukcji, badając przy tym zbiory liczb, punktów i innych abstrakcyjnych elementów. Absolwenci studiów na tym kierunku uzyskają niezbędne kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do nauczania tego przedmiotu w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Matematykę, czyli studia podyplomowe na Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji mogą podjąć osoby przygotowujące się do nauczania kolejnego przedmiotu. Z tego względu słuchacze Matematyki to przede wszystkim nauczyciele pracujący już w szkołach, którzy chcą uzyskać szersze kwalifikacje.

Studia matematyczne w KIRE

Kierunek Matematyka to świetny wybór dla osób, które chcą pozyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, umiejętność logicznego myślenia, niestandardowego rozwiązywania problemów, rozumienia zjawisk i modelowania matematycznego. Na Matematyce studenci rozwijają zainteresowania i ambicje w informatyce, statystyce, analizie danych i pracy pedagogicznej. Program studiów naszego Instytutu jest nakierowany na aspekt praktyczny, tak, aby przyszli matematycy z łatwością prowadzili zajęcia i byli w stanie wytłumaczyć swoim podopiecznym nawet najbardziej skomplikowane działy matematyczne.

Matematyka – program kształcenia

Szeroko rozwinięta forma kształcenia na studiach matematycznych pozwala uzyskać absolwentom wiedzę w zakresie takich przedmiotów jak: logika matematyczna, geometria, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, algebra, analiza. Studia na kierunku Matematyka pomogą przyszłym nauczycielom uzyskać poprawne podejście do przekazywania niezbędnej wiedzy uczniom z takimi problemami jak dysleksja. Po zakończonych studiach słuchacze posiadają kwalifikacje w zakresie nauczania drugiego przedmioty.

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 420 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Zapisy zamknięte

Edycja 3 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 4300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo dobrze przygotowane i prowadzone zajęcia. Rozszerzyły moje horyzonty w matematyce

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub miesięczne (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

Skontaktuj się z nami: