rozwiń wszystkie

Cel

Studia Podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Adresat

Studia podyplomowe Matematyka dla nauczycieli są przeznaczone dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - matematyki. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ramowy program

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 1. Analiza matematyczna
 2. Arytmetyka i algebra z elementami dydaktyki
 3. Elementy logiki i teorii mnogości
 4. Geometria z elementami dydaktyki
 5. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki
 6. Dydaktyka matematyki
 7. Technologia informacyjna w nauczaniu
 8. Seminarium dyplomowe
 9. Praktyka zawodowa

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Forma zaliczenia

 • praca dyplomowa
 • praktyki

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Doświadczeni prowadzący, praktycy pracujący nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami.

 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

 • Innowacyjne i atrakcyjne metody nauczania.

 • Liczne zajęcia praktyczne w pracowniach matematycznych.

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela, poprzez łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania.

 • Zajęcia dostosowane do stopnia zainteresowań i wiedzy uczestników.

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2018-06-16 - 2019-05-25

Ilość miejsc: 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Paweł Grzonka

pawel.grzonka@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

 

Skontaktuj się z nami: