rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe Matematyka są przeznaczone dla  nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem i absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - matematyki. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Studia podyplomowe Matematyka są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ramowy program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Geometria elementarna
 • Podstawy analizy matematycznej
 • Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII)
 • Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa)
 • Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią
 • Elementy logiki matematycznej
 • Geometria analityczna
 • Arytmetyka i algebra
 • Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Dlaczego warto

 • Doświadczeni prowadzący, praktycy pracujący nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.
 • Innowacyjne i atrakcyjne metody nauczania.
 • Liczne zajęcia praktyczne w pracowniach matematycznych.
 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela, poprzez łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania.
 • Zajęcia dostosowane do stopnia zainteresowań i wiedzy uczestników.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Cena: 4000 zł

Czas trwania: 3 sem. - 420 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2020-10-24 - 2021-09-25

200 zł opłata rekrutacyjna + 3800 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Kontakt

Tomasz Bem

tomasz.bem@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo dobrze przygotowane i prowadzone zajęcia. Rozszerzyły moje horyzonty w matematyce

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: