rozwiń wszystkie

Adresat

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika lub zbliżonym oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania i wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Uzyskiwane kwalifikacje

Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

Ogólne cele kształcenia

Studia podyplomowe przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe.

 

edu wcz

Program

 • psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • psychologia dla nauczycieli
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • metodyka kształcenia zintegrowanego
 • metodyka edukacji polonistycznej
 • edukacja środowiskowa i ekologiczna  z metodyką
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli
 • metodyka edukacji matematycznej
 • pedagogika przedszkolna
 • edukacja muzyczna z metodyką
 • pomoc medyczna - ratownicza
 • komunikacja interpersonalna
 • metodyka edukacji przedszkolnej
 • edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
 • seminarium dyplomowe
 • kultura fizyczna z metodyką
 • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole
 • logopedia

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

Dlaczego warto

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, poprzez łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania.
 • Przewaga metod aktywnych, pracy zespołowej i warsztatowej.

 • Uczestnicy tworzą swobodne teksty, bajki, wiersze i opowiadania – możliwość publikacji w zbiorze prac absolwentów kierunku.

 • Zapoznanie z systemem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kraju i za granicą.

 • Pomoc w organizacji praktyk studenckich.

 • Indywidualizacja treści i metod pracy oparta na wnikliwej diagnozie potrzeb.

Sylwetka absolwenta (czytaj więcej)

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pluralistyczne podejście do realizacji programów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie
 • ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych w tym tablic interaktywnych
 • ma wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w działalności przedmiotowej i metodyce edukacji) dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach
 • posiada umiejętności diagnostyczne rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, potrafi opracować i realizować wnioski diagnostyczne oraz wspierać i wspomagać dzieci

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji
 • ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci

Cena: 3420 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-02-02 - 2020-01-25

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Paulina Wiśniewska

paulina.wisniewska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Super prowadzący!
Super kontakt z wykładowcą
Bardzo ciekawe zajęcia. Dobre przygotowanie merytoryczne i metodyczne.
Zajęcia bardzo nam się podobały. Zaprezentowano dużo przydatnych metod pracy z dziećmi.
Otrzymaliśmy przydatne materiały i pomoce dydaktyczne.
Zajęcia są zróżnicowane, prowadzone wielosensorycznie.
Wspaniałe, inspirujące i bardzo ciekawe zajęcia.
Dowiedziałam się wielu przydatnych informacji, które wykorzystam w pracy.
Dobra organizacja czasu, bardzo miła atmosfera. Jasno podane kryteria oceniania.
Dzięki uzyskanym w KIRE kwalifikacjom znalazłam pracę jako nauczyciel w przedszkolu. Bardzo dziękuję!
Rzetelne, profesjonalne
Wykładowcy posiadają wiedzę i doświadczenie, przekazali wiele ciekawych i przydatnych informacji do pracy z dziećmi.
Serdeczne podziękowanie dla wykładowców za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pozytywną energią.
Bardzo ciekawe i przydatne zajęcia! Godne polecenia!!!
Wspaniali prowadzący, bardzo kompetentni!! Ciekawe zajęcia!
Ciekawe zajęcia, wiele praktycznych rozwiązań do pracy, przekazanych przez prowadzącego.
Super zajęcia, ciekawe i praktyczne informacje, dużo pomocnych wskazówek.
Zajęcia bardzo ciekawe, informacje przydatne w pracy i w domu.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • zniżka 100 zł za polecenie studiów (zobacz więcej)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: