fbpx
rozwiń wszystkie

Cel

Doskonalenie umiejętności diagnozy i poradnictwa oraz doradztwa dziecku, jego rodzinie oraz nauczycielowi. Zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na udzieleniu fachowej pomocy oraz wsparcia nauczycielom, dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Absolwenci

Studia przygotowujące do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia mają przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo- terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Absolwenci studiów podyplomowych Pedagogika szkolna są przygotowani do pracy w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem, całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty) na stanowisku wychowawcy. Jednocześnie są przygotowani do prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Program

 • Wybrane elementy psychologii
 • Wybrane elementy psychopatologii dzieci i młodzieży
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika szkolna
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Prawo oświatowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńczo- wychowawcze
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dziecku i jego rodzinie
 • Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współczesnej rodziny
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia pedagogiczna
 • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowań
 • Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia
 • Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią
 • Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i wspierające
 • Warsztat pracy z rodzicem w zakresie edukacji i wychowania
 • Trening kompetencji interpersonalnych
 • Seminarium dyplomowe

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 semestry - 380 godzin - 150 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3400 zł czesne

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

 

 

Skontaktuj się z nami: