fbpx
rozwiń wszystkie

KIERUNEK WYCOFANY Z OFERTY

Uczestnicy

Studia podyplomowe z pedagogiki szkolnej są kierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Cel

Doskonalenie umiejętności diagnozy i poradnictwa oraz doradztwa dziecku, jego rodzinie oraz nauczycielowi. Zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na udzieleniu fachowej pomocy oraz wsparcia nauczycielom, dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Studia podyplomowe z pedagogiki szkolnej - program

 • Wybrane elementy psychologii
 • Wybrane elementy psychopatologii dzieci i młodzieży
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika szkolna
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Prawo oświatowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńczo- wychowawcze
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dziecku i jego rodzinie
 • Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach współczesnej rodziny
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia pedagogiczna
 • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowań
 • Wybrane problemy przestępczości dzieci i młodzieży
 • Warsztaty socjoterapeutyczne
 • Profilaktyka uzależnień, diagnoza i terapia
 • Wspomaganie rodziny zagrożonej patologią
 • Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i wspierające
 • Warsztat pracy z rodzicem w zakresie edukacji i wychowania
 • Trening kompetencji interpersonalnych
 • Przygotowanie do egzaminu

Absolwenci

Studia przygotowujące do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia mają przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo- terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Absolwenci studiów podyplomowych pedagogika szkolna są przygotowani do pracy w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem, całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty) na stanowisku wychowawcy. Jednocześnie są przygotowani do prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z pedagogiki szkolnej jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Pedagogika szkolna – studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika szkolna łączą wiedzę z czterech dziedzin naukowych: pedagogiki, socjologii, psychologii i filozofii. Pedagogika zatem poszerza horyzonty, pogłębia świadomość napotykanych zjawisk i uczy relacji z drugim człowiekiem. Studia pozwolą na uzyskanie wiedzy z takich dziedzin jak: zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, metody pracy w instytucjach oświatowych, organizowanie i prowadzenie działań wychowawczo–terapeutycznych.

 

Pedagogika szkolna – techniki dydaktyczne

Kierunek Pedagogika szkolna pozwala rozwinąć i wzmocnić kompetencje miękkie poprzez przedmioty doskonalące umiejętności komunikacji. Studenci zyskają wiedzę na temat prowadzenia terapii pedagogicznej zgodnej z zasadami i wymogami obowiązującego prawa. Do prowadzenia działań terapeutycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych potrzebne jest przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej osiągane na studiach, ponieważ jest to praca z trudną młodzieżą, dziećmi niedostosowanymi społecznie lub uczniem z problemami uczenia się.

 

Pedagogika szkolna – ścieżki kariery

Metodyka nauczania i kształcenie zintegrowane pozyskane na kierunku Pedagogika szkolna wiąże się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów. Tak szerokie kompetencje oprócz pracy jako pedagog szkolny umożliwiają nam karierę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto studia podyplomowe z pedagogiki szkolnej na Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji kształcą przyszłych, wysoko wykwalifikowanych pedagogów z kompetencjami w zakresie opieki i wychowania. Student nauczy się również diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka i tworzenia profilaktycznych i wychowawczych programów, czyli czynników niezwykle pożądanych na rynku pracy.

 

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 semestry - 380 godzin - 150 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Zapisy zamknięte

200 zł opłata rekrutacyjna + 3400 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Szczególnie interesujące były zajęcia w różnych poradniach i ośrodkach.
Ciekawe zajęcia, które odbywały się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zajęcia w wyjazdowych placówkach prowadzone były w bardzo przyjaznej atmosferze.
Zajęcia żywe - zyskują dzięki licznym przykładom z życia.
Zajęcia bardzo praktyczne, świetny kontakt z prowadzącymi. Życzliwe podejście do słuchaczy.
Doskonała organizacja pracy.
Zajęcia dostosowane do słuchaczy.
Bardzo fajne zajęcia, dużo praktycznych porad.
Dużo wskazówek praktycznych, co jest niezwykle cenne.
Bardzo wspaniale poprowadzone zajęcia przez Prowadzących. Podczas zajęć zostało zaprezentowanych wiele bardzo interesujących pomysłów wyróżniających się ogromną kreatywnością, pomysłowością niezwykle przydatnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
Ogromna wiedza prowadzącej, ciekawie prowadzone, wszystko super.
Świetnie prowadzone zajęcia, bardzo ciekawie i merytorycznie. Dużo praktycznej wiedzy, którą można zastosować w pracy.
Zajęcia były świetne. Bardzo ciekawe zajęcia i pomocne. Bardzo praktyczne podejście do tematu.
Dla osoby, która nie ma doświadczenia pracy w świetlicy, zajęcia były bardzo ciekawe i otwierające wiele tematów.
Bardzo przydatne informacje, bardzo ciekawe zajęcia.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1200 zł + 1100 zł + 1100 zł) lub miesięczne (10 x 340 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • PS - ed. 4

Skontaktuj się z nami: