fbpx
rozwiń wszystkie

KIERUNEK WYCOFANY Z OFERTY

Uczestnicy

Osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.

Cel

Poznanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Studia podyplomowe z neurodydaktyki - program

 • Podstawy Neuropedagogiki (m.in. wprowadzenie do neuronauki, psychologia poznawcza, psychologia różnic indywidualnych, dysfunkcje układu nerwowego)
 • Neurometodyka (m.in. poznanie potencjału ucznia, techniki twórczego prowadzenia lekcji, neurotechnologia w diagnozie i terapii dziecka)
 • Tutoring
 • Technologie w nauczaniu hybrydowym
 • Warsztaty animacji poklatkowej
 • Edukacja filmowa

Absolwenci

poznają najnowsze badania nad mózgiem oraz neurobiologiczne podstawy uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z neurodydaktyki wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Neurodydaktyka – studia podyplomowe

Neurodydaktyka to dyscyplina nauka, która wykorzystuje wyniki badań mózgu do zmiany podejścia do nauczania. Nauka weryfikuje metody badawcze używane przez daną osobę i opracowuje specjalne uczenie przyjazne mózgowi. Jest to świetny sposób na wykorzystanie naturalnego potencjału do nauki bez potrzeby zapamiętywania każdego słowa z książki. Studia na kierunku Neurodydaktyka są prowadzone z myślą o osobach posiadających kwalifikacje pedagogiczne, w tym nauczycieli wszystkich typów szkół, psychologów i osób pracujących z innymi osobami np. animatorów kultury.

 

Strategie neurodydaktyczne kształtowane na studiach

Neurodydaktyka na studiach pozwala uzyskać szeroką wiedzę z zakresu praktycznych umiejętności pozwalających na stosowanie neurodydaktyki w szkole, organizacji pozaszkolnej, a także form nauki w opiece nad dziećmi. Studenci zdobywają wiedzę na tematy związane ze środowiskiem edukacyjnym w procesie uczenia. Po skończonym cyklu studiów absolwent posiada wiedzę o wynikach najnowszych badań nad mózgiem, co pozwala tworzyć warunki umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału dzieci w szkołach.

 

Metody nauczania na kierunku Neurodydaktyka

Efektywność nauczania dostosowana do tego, jak działa mózg i układ nerwowy, to główne założenie studiów w KIRE. Aktywność uczniów znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej, dlatego student uczy się, jak prowadzić zajęcia, aby wykorzystywały potencjał ucznia. Absolwent uzyska wiedzę, która wspiera proces uczenia polegający na umacnianiu motywacji, z jaką uczniowie przychodzą do szkoły.

 

Cena: 3500 zł

Czas trwania: 2 semestry - 177 godzin

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Zapisy zamknięte

Edycja 2 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1100 zł + 1100 zł + 1100 zł) lub miesięczne (10 x 330 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

 

Skontaktuj się z nami: