rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Uzyskane kompetencje dają możliwość pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla dzieci z szeroko rozumianym spektrum autyzmu.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu.

Program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem
 • Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej
 • Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metody terapii osób z autyzmem.
 • Strategie postępowania terapeutycznego.
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej osób z autyzmem.
 • Autystyczne spektrum zaburzeń-przyczyny choroby, objawy, terapia
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Ocena zaburzeń integracji sensorycznej
 • Terapia behawioralna we wczesnym wspomaganiu
 • Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • Trening umiejętności społecznych i teorii umysłu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób z ASD

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Pomoc w realizacji praktyk określonych w programie studiów. 
 • Zajęcia odbywają się w szkole specjalnej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie uczestnicy mają możliwość poznania nowocześnie wyposażonych pracowni specjalistycznych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Możliwość nabycia fachowej literatury.

 • Kadra dydaktyczna to autorzy wielu podręczników, publikacji, skryptów, artykułów, dyrektorzy oraz wieloletni pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych oraz zakładów i ośrodków opieki dla niepełnosprawnych. To także eksperci zajmujący się pedagogiką specjalną, wczesnoszkolną i przedszkolną, psychologią i medycyną.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Literatura naukowa

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość nabycia literatury fachowej na kiermaszu książek organizowanym w miejscu prowadzenia zajęć w wybrane weekendy.

wartosciNowe rozporządzenie MEN

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 2 sem. - 330 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2019-08-26 - 2020-05-30

Zapisy zamknięte

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Życzliwe podejście
Bardzo profesjonalnie przygotowane zajęcia.
Ciekawe zajęcia. Doskonale przygotowani prowadzący. Kultura i takt. Materiały przekazane w czasie zajęć byłu bardzo przydatne w pracy z dziećmi.
Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. adekwatnej do poziomu studiów podyplomowych
Na uwagę zasługuje kultura języka prowadzących.
Życzliwi wykładowcy przekazywali treści w sposób merytoryczny i konkretny. Zawsze uzyskałam odpowiedzi na zadane pytania. Prowadzący szczegółowo wyjaśniali wszelkie wątpliwości
Super zajęcia. Ciekawie przedstawiona wiedza
Wysoki poziom wiedzy praktycznej
Bardzo dobre, praktyczne wskazówki. Bardzo usytuowane w rzeczywistości - teoria poparta praktyką.
Profesjonalna kadra praktyków, którzy potrafili zaciekawić tematem i udzielić wskazówek przydatnych w pracy.
Bardzo dobre, praktyczne wskazówki. Bardzo usytuowane w rzeczywistości
Zajęcia bardzo przydatne i ciekawie prowadzone
Bardzo ciekawe zajęcia, teoria poparta praktyką
Dużo praktycznych informacji przekazanych na zajęciach, zajęcia konkretne i praktyczne.
Wszystko dograne i przeprowadzone na wysokim poziomie.
Pani dr prowadziła zajęcia ciekawie, udzielała praktycznych porad, jak postępować w różnych sytuacjach problemowych w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
Zajęcia przeprowadzone w przystępnej formie i miłej atmosferze.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: