fbpx
rozwiń wszystkie

KIERUNEK WYCOFANY Z OFERTY

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).


Ogólne cele kształcenia

Studia podyplomowe przygotowują do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć: są to teoretyczne podstawy edukacji małego i młodszego dziecka oraz zajęcia warsztatowe.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.

edu wcz

Program

 • Psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Psychologia dla nauczycieli
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Edukacja środowiskowa i ekologiczna z metodyką
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Pedagogika przedszkolna
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Pomoc medyczna - ratownicza
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
 • Seminarium dyplomowe
 • Kultura fizyczna z metodyką
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole
 • Logopedia

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto?

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej poprzez łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania
 • Przewaga metod aktywnych, pracy zespołowej i warsztatowej
 • Pisanie swobodnych tekstów, bajek, wierszy i opowiadań
 • Tworzenie autorskich gier edukacyjnych oraz zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Zapoznanie z systemem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kraju i za granicą
 • Kierunek daje możliwość pracy nie tylko w przedszkolach i klasach I – III, ale również w innych alternatywnych formach edukacji przedszkolnej: przedszkolach niepublicznych, żłobkach, klubach dziecięcych oraz instytucjach organizujących czas wolny dzieci młodszych
 • 150 godzin praktyk studenckich w przedszkolu i klasach I - III, które są integralną częścią kształcenia poprzez późniejsze omawianie na zajęciach

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sylwetka absolwenta (czytaj więcej)

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pluralistyczne podejście do realizacji programów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie
 • ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych w tym tablic interaktywnych
 • ma wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w działalności przedmiotowej i metodyce edukacji) dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych

Z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach
 • posiada umiejętności diagnostyczne rozpoznawania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, potrafi opracować i realizować wnioski diagnostyczne oraz wspierać i wspomagać dzieci

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji
 • ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci

Cena: 3420 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2019-09-21 - 2020-09-26

Zapisy zamknięte

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Paulina Wiśniewska

paulina.wisniewska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Dobra kadra - cenne wskazówki praktyków!
Bardzo mili i kompetentni prowadzący!
Kompetentna kadra, zwrócenie uwagi przede wszystkim na aspekt praktyczny, zajęcia z osobami pracującymi w oświacie, a nie tylko teoretykami
Bardzo dobrze prowadzone zajęcia ze szczególnym naciskiem na aspekt praktyczny!
Bardzo ciekawe zajęcia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, a nie tylko teoretycznych
Super prowadzący!
Super kontakt z wykładowcą
Bardzo ciekawe zajęcia. Dobre przygotowanie merytoryczne i metodyczne.
Zajęcia bardzo nam się podobały. Zaprezentowano dużo przydatnych metod pracy z dziećmi.
Otrzymaliśmy przydatne materiały i pomoce dydaktyczne.
Zajęcia są zróżnicowane, prowadzone wielosensorycznie.
Wspaniałe, inspirujące i bardzo ciekawe zajęcia.
Dowiedziałam się wielu przydatnych informacji, które wykorzystam w pracy.
Dobra organizacja czasu, bardzo miła atmosfera. Jasno podane kryteria oceniania.
Dzięki uzyskanym w KIRE kwalifikacjom znalazłam pracę jako nauczyciel w przedszkolu. Bardzo dziękuję!
Rzetelne, profesjonalne
Wykładowcy posiadają wiedzę i doświadczenie, przekazali wiele ciekawych i przydatnych informacji do pracy z dziećmi.
Serdeczne podziękowanie dla wykładowców za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pozytywną energią.
Bardzo ciekawe i przydatne zajęcia! Godne polecenia!!!
Wspaniali prowadzący, bardzo kompetentni!! Ciekawe zajęcia!
Ciekawe zajęcia, wiele praktycznych rozwiązań do pracy, przekazanych przez prowadzącego.
Super zajęcia, ciekawe i praktyczne informacje, dużo pomocnych wskazówek.
Zajęcia bardzo ciekawe, informacje przydatne w pracy i w domu.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: